Detall Notícia

Igualtat destina 5,8 milions d'euros a centres de dia d'infància i adolescència

17/01/2019

La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives destina enguany, 2019, un total de 5,8 milions d'euros al finançament dels centres de dia d'infància i adolescència, un milió d'euros més que l'any passat, que suposa un creixement del 65,7 % respecte a 2016.

El 'Diari Oficiual de la Generalitat Valenciana' (DOGV) ha publicat la convocatòria en règim de concurrència competitiva de subvencions dirigides tant a centres de dia, com a programes de prevenció, protecció i inserció de xiquets, xiquetes i adolescents en situació de risc o amb mesures de protecció. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 18 de febrer.

Els centres de dia subvencionats per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives són d'atenció diürna i realitzen, d'una banda, tasques preventives, de suport convivencial i educatiu i d'inserció sociolaboral als xiquets i xiquetes i adolescents, i a les seues famílies, amb serveis de suport socioeducatiu i familiar i activitats que tenen com a objectiu afavorir el seu procés de normalització i d'autonomia personal.

Amb el finançament dels centres de dia d'infància i adolescència, la Conselleria dona suport a recursos específics dirigits a previndre i impedir situacions de desprotecció social potencials de xiquets, xiquetes o adolescents, com a mesura especial de suport familiar.

Poden sol·licitar les subvencions les entitats privades sense ànim de lucre, incloses les cooperatives que complisquen els requisits i siguen titulars de centres de dia d'infància i adolescència autoritzats, abans que finalitze el termini de presentació de les sol·licituds.

Per a la concessió de les subvencions la Conselleria d'Igualtat valorarà l'adequació de les activitats a la tipologia del centre i la qualitat del projecte d'actuació que es presente, i valorarà també qüestions metodològiques del procés d'intervenció i del contingut del projecte psicosocioeducatiu que es plantege.

Així mateix s'avaluarà el nivell de necessitat social del recurs al municipi, si hi ha projectes de caràcter innovador o aquells que es dirigisquen a col·lectius específics de persones menors d'edat amb més risc.

Programes de prevenció

Pel que fa a la convocatòria de subvencions per a programes, la Conselleria d'Igualtat destina 400.000 euros a finançar les entitats per a desenvolupar programes de prevenció i protecció que permeten l'atenció social especialitzada als xiquets, xiquetes i adolescents en situació de risc o amb mesura jurídica de protecció.

La finalitat és finançar actuacions preventives de suport a altres recursos del sistema de protecció de la infància i l'adolescència, tant en aspectes d'investigació i estudis com de formació de professionals i col·laboradors, en seguiment i avaluació de recursos i en plantejaments de nous dissenys d'atenció des de perspectives comunitàries i d'extensió d'actuacions.

Concretament destinats a tres programes més específics, d'una banda la prevenció, la detecció i l'atenció del maltractament i l'abús sexual infantil; també per al foment i la difusió dels programes d'acolliment familiar i captació de famílies educadores, i, finalment, per a actuacions preventives de suport a altres recursos del sistema de protecció d'infància.