Detall Notícia

El Consell aprova l'addenda al conveni entre el Ministeri de Sanitat i Igualtat per a implantar el Sistema d'Informació de Serveis Socials

18/01/2019

El Ple del Consell ha aprovat l'addenda al conveni de col·laboració entre el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social i la Generalitat per a la difusió i la implantació del Sistema d'Informació d'Usuaris de Serveis Socials (SIUSS) i l'aplicació informàtica d'aquest.

Mitjançant aquest conveni, subscrit en 2013, el Ministeri concedeix a la Comunitat Valenciana la llicència d'ús per a la utilització del programa informàtic, en entorn web, dins de l'àmbit de l'Administració autonòmica i les corporacions locals. Es tracta d'una font homologada i consensuada en la recollida d'informació d'usuaris dels serveis socials en l'àmbit nacional.

El SIUSS permet accedir a les dades bàsiques de l'usuari dels serveis socials d'atenció primària com a informació necessària per a realitzar una intervenció professional com a resposta a una petició social. Es configura a través d'expedients familiars i permet als treballadors socials de base la gestió d'aquests expedients.

Així mateix, amb aquest conveni el Ministeri de Sanitat cedeix a la Generalitat una llicència d'ús per a la implantació i l'explotació del paquet informàtic d'aquest sistema d'informació en les corporacions locals de l'àmbit territorial que comprén.