Detall Notícia

Igualtat destina 300.000 euros a ajudes per a la millora de l'accessibilitat al medi físic

21/01/2019

La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha convocat les subvencions per a la millora de les condicions d'accessibilitat al medi físic per a 2019, dirigides a entitats locals i entitats sense ànim de lucre, amb un pressupost total de 300.000 euros.

Les subvencions es destinaran a millorar l'accessibilitat al medi físic de les persones amb diversitat funcional mitjançant la supressió de les barreres arquitectòniques en espais públics i edificis de pública concurrència, la titularitat o dret d'ús dels quals corresponga a les entitats locals o a entitats privades sense ànim de lucre.

A més de la supressió de barreres arquitectòniques, se subvencionarà la promoció de l'accessibilitat de la comunicació, amb mecanismes i alternatives tècniques que facen accessibles els sistemes de comunicació i senyalització als espais i els edificis esmentats. Així mateix, les ajudes es destinaran a l'adaptació de platges urbanes en platges accessibles i l'adaptació de parcs i jardins de nuclis urbans.

La Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives preveu les clàusules socials a l'hora de valorar les sol·licituds presentades, i es tindrà en compte, entre altres aspectes, l'experiència de l'entitat i de l'equip humà en matèria específica d'igualtat de dones i homes, i la implantació d'un pla d'igualtat. A més, es valorarà la creació i el manteniment de llocs de treball per a persones amb un grau de diversitat funcional igual o superior al 33 %.

Segons estableix la resolució, per a poder optar a una subvenció les entitats interessades hauran de presentar, entre altra documentació, una memòria justificativa de la necessitat, el pressupost detallat de l'obra o equipament objecte de la sol·licitud i, en el cas d'obres en edificis, espais públics i adaptació de platges, el projecte tècnic d'obra.