Detall Notícia

Igualtat destina 18 milions per a subvencionar programes de caràcter social a càrrec de l'IRPF

08/10/2019

El DOGV publica la convocatòria a programes amb objectius de caràcter social destinats a l'atenció de persones en situació de pobresa i exclusió social o d'especial vulnerabilitat


La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha convocat, en règim de concurrència competitiva, les subvencions de 2019 per a finançar els programes de caràcter social a càrrec del tram autonòmic de l'assignació tributària del 0,7 % de l'impost sobre la renda per a les persones físiques (IRPF) a la Comunitat Valenciana. L'import previst per a aquestes subvencions és de 18.135.309 euros.

La finalitat de les subvencions que es convoquen és finançar els programes d'interés general per a atendre objectius d'interés social destinats a cobrir les necessitats específiques d'assistència social dirigides a l'atenció de les persones en situació de pobresa i exclusió social o en situacions d'especial vulnerabilitat a la Comunitat Valenciana.

Cal recordar que aquestes subvencions van dirigides a les entitats del tercer sector que col·laboren amb les administracions públiques i a les entitats no governamentals que estiguen legalment constituïdes, sense ànims de lucre i que tinguen seu, oficina, delegació permanent o domicili social a la Comunitat Valenciana.

17 eixos de treball

En concret, es finançaran actuacions recollides en 15 eixos amb un import de 15.440.000 euros, i amb uns altres 2.695.309 euros es finançaran altres dos eixos de despeses per a equipament i obres.


Així, l'eix de treball relatiu a infància i adolescència té un import assignat de 950.000 euros, el de joves 700.000 euros, el d'igualtat de gènere i promoció dels drets de les dones 870.000 euros, l'eix de famílies 300.000 i el de persones majors 1,7 milions d'euros.

Per a l'eix d'actuacions amb persones amb diversitat funcional, l'import assignat és de 2.470.000 milions d'euros; per al de persones amb drogodependència i per al de persones amb VIH-sida, 400.000 euros cada un, i per a l'eix de poble gitano, 700.000 euros.

L'eix que preveu programes dirigits a l'emergència social té assignat un import d'1,2 milions d'euros, mentre que el d'inclusió social té una assignació de 2.580.000 milions.

L'eix de treball amb persones sense llar disposa d'una partida d'1.140.000 euros i el de persones migrants d'1.440.000 euros, mentre que l'eix de treball d'igualtat de tracte, no-discriminació i prevenció de delictes d'odi té 170.000 euros i el de voluntariat 420.000 euros.

Quant als dos eixos de treball d'equipament i obres, aquests tenen una consignació de 2.695.309 euros destinats a la terminació de projectes d'inversió finançats en convocatòries anteriors que estiguen pendents de conclusió, així com l'equipament i les obres d'adaptació i rehabilitació dels centres i unitats d'atenció a persones majors i d'atenció a persones amb diversitat funcional.

Per a l'adjudicació de les subvencions es tindran en compte criteris de valoració de les entitats, com la seua implantació i aplicació territorial, persones associades i afiliades, especialització, qualitat en la gestió, fons propis, subvencions rebudes i finançament privat, recursos humans, participació social i voluntariat.

També les clàusules socials sobre contractació específica de col·lectius més vulnerables i l'existència de plans per a la igualtat efectiva de dones i homes.

D'altra banda, els criteris de valoració dels programes tindran en compte l'avaluació de les necessitats socials, la seua incidència en la lluita contra la pobresa i l'exclusió social, els col·lectius a què van dirigits, contingut, qualitat, pressupost, àmbit d'aplicació i experiència en la gestió de programes socials, entre altres.

El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils i les sol·licituds es presentaran exclusivament per via telemàtica adjuntant la documentació requerida en la seu electrònica de la Generalitat, consultar ací.