Detall Notícia

El nou model d'atenció diürna per a xiquets, xiquetes i adolescents afavoreix la inclusió i prevé les situacions de risc i desemparament

14/02/2020

- Igualtat eleva al Consell la presentació del nou model de centres d'atenció diürna per a persones menors d'edat


La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha presentat al Consell el nou model d'atenció diürna per a xiquets, xiquetes i adolescents que afavoreix la inclusió i prevé situacions de risc i desemparament.

Aquest model, impulsat per la Conselleria d'Igualtat, estableix un disseny d'intervenció que des de la multidisciplinarietat dels equips; la coordinació amb altres recursos i professionals, i el disseny i posada en marxa de diversos programes potencia el desenvolupament personal, familiar, holístic i comunitari en la infància i adolescència en situació de desavantatge social.

Els centres de dia en el nou model de serveis socials inclusius aclareixen, d'una banda, la pluralitat d'estructures i d'intervencions existents, la qual cosa garanteix els drets de xiquetes i xiquets i adolescents, i, d'altra banda, ofereix als professionals un marc d'intervenció.

L'objectiu d'aquest nou sistema és que els centres d'atenció diürna exercisquen un paper central en la materialització dels drets i garanties recollits en la Llei d'infància i adolescència de la Generalitat, relacionats amb el foment de la igualtat d'oportunitats a través de l'oci educatiu i la prevenció de l'exclusió, tenint en compte en totes les accions l'interés superior dels xiquets, xiquetes i adolescents.

Es tracta d'un model que aclareix i millora els procediments i augmenta els perfils professionals i les ràtios.

Funcions

La funció principal dels centres de dia és garantir la prevenció, en tots els àmbits, per a pal·liar les situacions de risc, previndre el desemparament de les persones menors d'edat ateses, i la seua institucionalització, i incidir en els factors que propicien l'exclusió.

Per a assolir aquest objectiu, entre els eixos d'actuació dels serveis d'atenció diürna per a la infància i adolescència es troba la coordinació amb els serveis d'Atenció Primària des del moment de la derivació i durant tot el procés d'intervenció.

En l'àrea de la intervenció educativa i social, totes les persones ateses disposaran d'un projecte psico-socioeducatiu individual, que comptarà amb la participació de la mateixa persona menor d'edat i en el qual es tindran en compte les circumstàncies personals de cada una d'elles. Cal destacar el suport i l'ajuda en els processos d'emancipació, autonomia i inclusió social i laboral de l'adolescència en situació de més vulnerabilitat.

Així mateix, dins de l'entorn familiar es promou l'ajuda i la cooperació amb les famílies, fomentant la participació d'aquestes en les activitats dels centres de dia per mitjà de tallers diversos.

Finalment, i per a garantir els drets de les persones ateses als centres de dia, tots els documents que s'elaboren i que siguen rellevants per a xiquets, xiquetes o adolescents contindran versions accessibles i adaptades perquè els puguen comprendre les persones amb capacitats diferents del segment d'edat a què afecte.

Arxius relacionats