CURSOS - FORMACIÓ EN DEPENDÈNCIA

« Ves enrere

CURS “DEPENDÈNCIA: PROCEDIMENT I TRAMITACIÓ”

CURS “DEPENDÈNCIA: PROCEDIMENT I TRAMITACIÓ”

El curs "Dependència. Procediment i tramitació", està dirigit fonamentalment a professionals integrats en els Serveis Socials Generals de la Comunitat Valenciana que desenvolupen tasques relacionades amb l'atenció a persones en situació de dependència. És un curs de formació on-line que s'imparteix en modalitat semipresencial i que organitza la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Per al seu desenvolupament s'ha comptat amb la col·laboració de l'IVAP (Institut Valencià d'Administració Pública) i la FVMP (Federació Valenciana de Municipis i Províncies), en el marc del Pla Interadministratiu de Formació Local.

L'objectiu del curs és formar a els/les professionals dels Serveis Socials Generals implicats/as en el procediment de reconeixement de la situació de dependència, per a la gestió d'aquest, en l'àmbit de les seues competències.

Durada: Té una durada de 35 hores, de les quals 15 s'imparteixen on-line i 20 són presencials.

Estructura: es presenta en quatre blocs o mòduls.

  • El mòdul 0 fa referència a què és i quins objectius es pretenen en aquest. És una xicoteta guia de com transcorre el curs quant a contingut, durada, metodologia didàctica, materials, avaluació i presentació de l'equip docent.
  • El mòdul 1 mostra una aproximació als procediments de reconeixement inicial de situació de dependència i les revisions de grau i de Programa individual d'atenció (PIA).
  • El mòdul 2 aborda les diferents prestacions i serveis recollits en el catàleg del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència i el seu règim de compatibilitats, desenvolupats en el Decret 62/2017 de 19 de maig.
  • El mòdul 3 recull els protocols d'actuació desenvolupats en la nostra Comunitat en matèria de dependència, i la participació i intervenció dels professionals de Serveis Socials Generals en aquests.
  • En el mòdul 4 es realitza una aproximació a l'aplicació informàtica ADA, per a la gestió de sol·licituds de dependència. Aquest mòdul, íntegrament presencial, precisarà de sala d'informàtica amb entorn GVA per a la seua realització. 

PLATAFORMA

DATES

CODI CURS

LLOC

ALUMN@S

APT@S

IVAP

8/11/2017 -17/12/2017

1813

ALICANTE

38

34

CASTELLON

39

31

VALENCIA

42

31

FVMP

8/10/2018 – 23/11/2018

PI09 - 2

ALICANTE

39

35

PI09 - 1

CASTELLON

20

16

PI09 - 3

VALENCIA

35

30

 

 

 

 

213

177

La Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, a través de la Direcció General Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència, ha apostat per donar suport als Equips Municipals de Serveis Socials en matèria de procediment de tramitació del reconeixement de la situació de dependència. Des de l'inici del curs "Dependència. Procediment i tramitació", s'han realitzat dues edicions en les tres províncies, en les quals s'han format a 213 alumnes/as, superant el mateix 177 professionals.