CURSOS - FORMACIÓ EN DEPENDÈNCIA

« Ves enrere

CURS "VALORAR LA DEPENDÈNCIA"

CURS "VALORAR LA DEPENDÈNCIA"

El curs "Valorar la dependència" ofereix tasques per a adquirir els coneixements i procediments per a l'aplicació dels barems d'avaluació de persones en situació de dependència. Des de l'organització d'aquest projecte formatiu per part de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, som conscients que són els i les professionals de l'àmbit soci sanitari els i les que coneixen, de manera més propera i objectiva, a la persona en situació de vulnerabilitat.

"Valorar la dependència", és un curs de formació on-line que s'imparteix en modalitat semipresencial i que organitza la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Per al seu desenvolupament s'ha comptat, en algunes edicions, amb la col·laboració de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a través de l'Escola Valenciana en Estudis de Salut Pública (EVES), i en unes altres, amb el IVAP (Institut Valencià d'Administració Pública) i la FVMP (Federació Valenciana de Municipis i Províncies), en el marc del Pla Interadministratiu de Formació Local.

OBJECTIUS 

Els objectius específics del curs, exposats en el contingut del mateix, desenvolupen l'OBJECTIU GENERAL d'aprendre a utilitzar i aplicar el Barem de Valoració de Dependència i l'Escala de Valoració Especifica per a menors de tres anys d'edat.

BLOCS TEMÀTICS     

El curs "Valorar en la Dependència" es desenvolupa a través de 5 mòduls:

MÒDUL 0.- GUIA DEL CURS. Fa referència a què és i quins objectius es pretenen en el mateix, és una xicoteta guia de com transcorre el curs quant a contingut, durada, metodologia didàctica, materials, avaluació i presentació de l'equip docent.

MÒDUL 1.- COMENÇANT A VALORAR LA DEPENDÈNCIA. Mostra una aproximació comparativa a conceptes relacionats amb la dependència, i el barem pròpiament dit en presentar tots els criteris d'aplicació del mateix, incloent supòsits pràctics.

MÒDUL 2.- INSTRUMENTS PER A la VALORACION DE LA DEPENDÈNCIA. Desenvolupa l'Escala de valoració específica (menors de 0 a 3 anys) i el barem per a majors de 3 anys.

MÒDUL 3.- PREPARANT LA VALORACIÓ. Realitza un detallat recorregut pel procediment de reconeixement de la situació de dependència, arreplegat en l'actual normativa que ho regula, exposa una anàlisi de les fonts d'informació preceptives per a la correcta aplicació del barem i de l'eina informàtica que permetrà digitalitzar en el mateix domicili l'Informe Social i el barem en l'aplicació informàtica de Dependència.

MÒDUL 4.- APROXIMACIÓ A la PATOLOGIA SUSCEPTIBLE D'ORIGINAR DEPENDÈNCIA. Es fa un acostament a una sèrie de patologies susceptibles de generar situacions de dependència: discapacitat intel·lectual, trastorns del desenvolupament, deterioració cognitiva, patologies que afecten a la mobilitat i discapacitat sensorial.

MÒDUL 5.- PRÀCTIQUES. Conté les pràctiques presencials que es realitzen mitjançant treball col·laboratiu en grup, i posteriorment de forma individual a través de l'aplicació de l'instrument de valoració en situacions reals. A partir de la 7ª edició s'ha afegit una sessió pràctica de l'aplicació informàtica ADA.

METODOLOGIA DIDÀCTICA 

La formació on-line ofereix, tant a docents com a estudiants, avantatges i exigeix compromisos. Ens permet accedir a ella en qualsevol espai i moment i així compatibilitzar la formació amb l'horari personal, familiar i laboral; per contra, exigeix el compromís i la disciplina de trobar el buit horari per a realitzar-la.

La formació en línia pretén ser una plataforma amb recursos tècnics i suport d'un equip docent que facilita l'accés, guiant i resolent dubtes i consultes.
L'aula virtual està oberta les 24 hores del dia per a consulta i descàrrega dels materials en el magatzem del curs.

DURADA I CALENDARI 

A partir de la 7ª edició del curs "Valorar la dependència", la durada del mateix ha passat de 75 a 90 hores, de les quals 65 s'imparteixen en format on-line (abans 55) i 25 a través de pràctiques presencials (abans 20). La durada total del curs és de 12 setmanes (abans 11).

EDICIONS REALITZADES

LLOC

PLATAFORMA

CODI CURS

DATES

ALUMN@S

VALORADOR@S

ALACANT

EVES

11601701

01/03/2016 – 04/05/2016

106

100

CASTELLÓ

EVES

11615601

26/09/2016 – 09/12/2016

74

70

VALÈNCIA

EVES

11615501

07/10/2016 – 20/12/2016

104

102

VALÈNCIA

EVES

11617401

18/11/2016 – 19/02/2017

93

74

VALÈNCIA

EVES

11708801

15/05/2017 – 31/07/2017

105

97

VALÈNCIA

IVAP

1812

08/11/2017 – 16/01/2018

102

94

VALÈNCIA

EVES *

11802101

29/04/2018 - 15/07/2018

102

95

VALÈNCIA

FVMP

PI08.1

01/10/2018 - 14/12/2018

74

71

 

760

703

 

 

 

 

 

 

 

* De les 95 persones que superaren el curs, 19 eren personal de sanitat

 

La Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, a través de la Direcció General Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència, ha apostat per acostar a la ciutadania el procediment de tramitació del reconeixement de la situació de dependència. Des de l'inici del curs "Valorar la Dependència", han rebut la formació necessària 760 alumnes/as, passant de 16 professionals que valoraven a la Comunitat Valenciana a 703 professionals formats/as i habilitats/as per a valorar la dependència.