« Ves enrere

Reconeixement, declaració i qualificació de grau de discapacitat

Reconeixement, declaració i qualificació de grau de discapacitat

Els centres de valoració i orientació de discapacitats es configuren com a l'estructura física i funcional de caràcter públic en l'àmbit de la Comunitat Valenciana destinada a la valoració i quali-ficació de la discapacitat i determinació del seu tipus i grau i de les necessitats, aptituds i possibilitats de recuperació de la persona amb discapacitat.

La valoració del grau de discapacitat, expressat en percentatge, es fa per mitjà de l'aplicació de criteris tècnics unificats fixats en el barem establit pel Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre, que regula el procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat.

En compliment de les seues funcions, els centres de valoració i orientació revisaran, si escau, la valoració de la discapacitat si es produïra una variació en les circumstàncies de la persona.