Consell consultiu trans

PRÒRROGA DEL PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE CANDIDATURES AL CONSELL CONSULTIU TRANS DE LA COMUNITAT VALENCIANA FINS Al 18/02/2019

Es publica la resolució del director general de l'Agència Valenciana d'Igualtat en la Diversitat per la qual, per falta de disponibilitat de la...

SEGONA REOBERTURA DEL PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE CANDIDATURES Al CONSELL CONSULTIU TRANS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  Es publica la resolució del director general de l'Agència Valenciana d'Igualtat en la Diversitat per la qual s'acorda obrir un nou...

REOBERTURA DEL PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE CANDIDATURES Al CONSELL CONSULTIU TRANS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Es publica la resolució del director general de l'Agència Valenciana d'Igualtat en la Diversitat per la qual s'acorda obrir un nou termini de deu...

OBERTURA DE TERMINI PER A PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES AL CONSELL CONSULTIU TRANS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

De conformitat amb el Decret 102/2018, de 27 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 8/2017, integral del reconeixement del dret a la...