novetats

« Ves enrere

PRÒRROGA DEL PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE CANDIDATURES AL CONSELL CONSULTIU TRANS DE LA COMUNITAT VALENCIANA FINS Al 18/02/2019

PRÒRROGA DEL PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE CANDIDATURES AL CONSELL CONSULTIU TRANS DE LA COMUNITAT VALENCIANA FINS Al 18/02/2019

Es publica la resolució del director general de l'Agència Valenciana d'Igualtat en la Diversitat per la qual, per falta de disponibilitat de la plataforma telemàtica per a la presentació de sol·licituds, es prorroga el termini per a la presentació de candidatures per a cobrir les vocalies del Consell Consultiu Trans. El termini estarà obert fins al 18/02/2019 (inclòs).

 

Les candidatures podran presentar-se telemàticament, si es presenten en representació de les entitats, a través del següent enllaç: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19820. En el cas de les candidatures individuals, tot i que és preferible la seua presentació telemàtica, també podran dirigir-se a la Direcció General de l'Agència Valenciana d'Igualtat en la Diversitat i presentar-se en els llocs indicats en l'article 16.4 de la llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Les candidatures es presentaran en el model normalitzat associat al tràmit.

 

ENLLAÇ DE LA RESOLUCIÓ.