Processos tancats

« Ves enrere

Avantprojecte de Llei integral per a la igualtat efectiva de persones LGTBI i contra la discriminació per orientació sexual o identitat de gènere

Avantprojecte de Llei integral per a la igualtat efectiva de persones LGTBI i contra la discriminació per orientació sexual o identitat de gènere

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Amb l'objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes, este article establix que, amb caràcter previ a l'elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent, en la que es demanarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

S'oferix informació, en document a peu de pàgina, sobre els diferents aspectes de l'avantprojecte de Llei integral per a la igualtat efectiva de persones LGTBI i contra la discriminació per orientació sexual o identitat de gènere, a fi de facilitar la seua comprensió i valoració. Així mateix, es recull un altre document ("Llibre Blanc Polítiques LGTBI"), aprovat en reunió mantinguda amb les entitats LGTBI i que indica una sèrie de continguts que haurien d'estar inclosos a la llei.

Termini d'aportacions: Fins al dia 10 de juliol (inclusivament).

EL PROCÉS HA FINALITZAT.