Visualització de contingut web

CONVOCATÒRIA IRPF

CONVOCATÒRIA 2019:

 

Memòria adaptada de programa

 

Per a les entitats beneficiàries de les ajudes a càrrec del 0,7% de l'IRPF 2019 que han sigut notificades per a la reformulació de les seues sol·licituds. Aquesta reformulació es realitzarà a través d'una memòria adaptada per a cada programa subvencionat. Per a això haurà d'emplenar el formulari que s'indica a continuació (Formulari de la memòria adaptada) i presentar-la/s a través del següent enllaç:

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos;jsessionid=DTTxhgsXNsSLylg0VrphLpS2v7K1p6PbhykkcWMS2mSLQJWMzQSL!988035837!1516268599697?id_proc=19028

 

El termini de presentació finalitza als 15 dies hàbils a partir de la notificació.

 

Documentació necessària per a elaborar la memòria adaptada i canvis en el pressupost assignat:

1- Instruccions per a l'emplenament de la memòria adaptada

2- Formulari de la memòria adaptada (hauran d'emplenar-se un per a cada programa finançat)

3- Model per a l'explicació de canvis del pressupost.

 

RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ D'AJUDES IRPF 2019.

RESOLUCIÓ de 26 de desembre de 2019, de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen les ajudes dirigides a la realització de programes d'interés general per a atendre finalitats de caràcter social amb càrrec al tram autonòmic de l'assignació tributària del 0,7 % de l'impost sobre la renda de les persones físiques, per a l'exercici 2019.

- REQUERIMENT D'ESMENA:

Els requeriments d'esmena de la documentació que s'haja omés o siga incorrecta es realitzarà mitjançant la notificació telemàtica de manera individual a cada entitat sol·licitant.


El requeriment es carregarà en la Carpeta Ciutadana de la signatura digital utilitzada per a presentar la sol·licitud i s'haurà d'atendre al requeriment únicament de forma telemàtica mitjançant el tràmit telemàtic: Aportació de documentació requerida

El termini per a contestar el requeriment d'esmena serà de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació telemàtica.

 

 

 

- Sesió informativa convocatòria 2019

Presentacions de la sesió informativa:

     + Presentació de la convocatòria

     + Presentació tramitació telemàtica

 

El dia 8 d'octubre de 2019, es publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV número 8651 de 08.10.2019 la Resolució de Convocatòria de Subvencions d'IRPF 2019:

RESOLUCIÓ de 8 d'octubre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la que es convoquen per a l'exercici 2019 les subvencions dirigides a la realització de programes d'interès general per a atendre a fins de caràcter social a càrrec del tram autonòmic a l'assignació tributària del 0,7 per 100 de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en la Comunitat Valenciana.

Es faciliten els annexos en versió PDF editable:

- Annex I. Resum de programes sol·licitats del 16 al 50 (Convocatòria 2019)

- Annex II. Memòria explicativa de l'entitat (Convocatòria 2019)

- Annex III. Memòria explicativa programa Eixos de l'1 al 15 (Convocatòria 2019)

- Annex IV. Memòria explicativa programa Eix 16 (Convocatòria 2019)

- Annex V. Memòria explicativa de programa Eix 17 (Convocatòria 2019)

- Model de domiciliació bancària

- Declaració responsable d'entitat executant

- Llistat de executants d'un programa (Excel)

- Llistat de executants d'un programa (OpenOffice)

Per a les entitats pertanyents a agrupacions sense personalitat jurídica:

Formulari d'Informació Addicional.

S'inclou un resum de les principals novetats de la Convocatòria d'IRPF 2019.

- Novetats i indicacions per a la sol·licitud d'ajudes a càrrec de l'IRPF convocatòria 2019.

La presentació de sol·licituds es realitzarà de forma telemàtica a través del següent enllaç:

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18834&version=amp

Es presentarà una única sol·licitud per cada entitat, per a que la sol·licitud s'haja presentat és necessari realitzar els cinc passos que té la plataforma de tramitació i obtenir el Justificant de Registre d'Entrada.

En cas que a través del tràmit de sol·licitud no es puga adjuntar tota la documentació necessària, i una vegada s0haja rebut el número d'expecient (PIIRPF/2019/XXX) podran adjuntar la documentació restant a través del tràmit:

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18948&version=amp

El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies hàbils, per tant, el termini acaba el 30 d'octubre de 2019.

Per a quelsevol consulta posa't en contacte a través del correu electònic irpf@gva.es