Visualització de contingut web

CONVOCATÒRIA IRPF 2018

Memòria adaptada de programa

 

Les entitats beneficiàries de les ajudes a càrrec del 0,7% de l'IRPF 2018 han sigut notificades per a la reformulació de les seues sol·licituds. Aquesta reformulació es realitzarà a través d'una memòria adaptada per a cada programa subvencionat. Per a això haurà d'emplenar el formulari que s'indica a continuació (Formulari de la memòria adaptada) i presentar-la/s a través del següent enllaç:

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos;jsessionid=DTTxhgsXNsSLylg0VrphLpS2v7K1p6PbhykkcWMS2mSLQJWMzQSL!988035837!1516268599697?id_proc=19028

 

El termini de presentació finalitza el 8 de març de 2019.

Documentació necessària per a elaborar la memòria adaptada i canvis en el pressupost assignat:

 

1- Instruccions per a l'emplenament de la memòria adaptada

 

2- Formulari de la memòria adaptada (hauran d'emplenar-se un per a cada programa finançat)

 

3- Model per a l'explicació de canvis del pressupost.

 

 

RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es dona publicitat i es concedeixen les ajudes dirigides a la realització de programes d'interés general per a atendre finalitats d'interés social a càrrec de l'assignació tributària del 0,7 % de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques a la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2018. [2018/12354].

 

Aportació de documentació requerida per a la convocatòria de l'exercici 2018 de les subvencions dirigides a la realització de programes d'interés general per a atendre finalitats de caràcter social amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en la Comunitat Valenciana.

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18948

 

 

El dia 23 d'octubre de 2018, es publica al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la Resolució de Convocatòria de Subvencions d'IRPF 2018:

RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 les subvencions dirigides a la realització de programes d'interés general per a atendre finalitats de caràcter social a càrrec de l'assignació tributària del 0,7 per 100 de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques a la Comunitat Valenciana.

Es faciliten els annexos en versió PDF editable:

- Annex I. Relació dels programes solicitats (Convocatòria 2018)

- Annex II. Memòria explicativa de l'entitat (Convocatòria 2018)

- Annex III. Memòria explicativa del programa (Convocatòria 2018)

- Annex IV. Model de domiciliació bancària

S'inclouen les instruccions a les entitats per a la Convocatòria d'IRPF 2018, aquestes instruccions es la presentació utilitzada a les reunions provincials:

- Instruccions per a les entitats IRPF 2018

La presentació de sol·licituds es realitzarà de forma telemàtica mitjançant el següent enllaç:

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18834&version=amp

Es presentarà una única solicitud per entitat, perquè la sol·licitud s'haja presentat és necessari realitzar els cinc passos que té la plataforma de tramitació i obtindre el Justificant de Registre d'Entrada.

En el cas que mitjançant el tràmit de solicitud no es puga adjuntar tota la documentació necesria, i una vegada s'haja rebut el número d'expedient (PIIRPF/2018/XXX) podran adjuntar la documentació restant mitjançant el tràmit:

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18948&version=amp

El termini de presentació de sol·licituds és de deu dies hàbils, per tant, el termini finalitza el 7 de novembre de 2018.

Per qualsevol consulta, s'han de posar en contacte mitjançant el correu electrònic irpf@gva.es