Visualització de contingut web

CONVOCATÒRIA IRPF 2020

CONVOCATÒRIA 2020

El dia 30 de juliol de 2020, es publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV número 8870 de 30.07.2020) la Resolució de Convocatòria de Subvencions d'IRPF 2020:

 

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la que es convoquen per a l'exercici 2020 les subvencions dirigides a la realització de programes d'interès general per a atendre a fins de caràcter social a càrrec del tram autonòmic a l'assignació tributària del 0,7 per 100 de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

 

Es faciliten els annexos en versió PDF editable:

 

- Annex I. Resum de programes sol·licitats del 16 al 30 (Convocatòria 2020)

 

- Annex II. Memòria explicativa de l'entitat (Convocatòria 2020)

 

- Annex III. Memòria explicativa programa Eixos de l'1 al 15 (Convocatòria 2020)

 

- Annex IV. Memòria explicativa programa Eix 16 (Convocatòria 2020)

 

- Annex V. Memòria explicativa de programa Eix 17 (Convocatòria 2020)

 

- Model de domiciliació bancària

 

Altres models:

- Declaració responsable d'entitat executant

- Llistat de executants d'un programa. Excel Microsoft - Calc OpenOffice

- Formulari d'informació addicional  (Per a les entitats pertanyents a agrupacions sense personalitat jurídica

 

S'inclou un document amb indicacions de la convocatòria d'IRPF 2020, així com una presentació que serveix de resum dels punts més importants a tenir en compte:

 

- Indicacions per a la sol·licitud d'ajudes a càrrec de l'IRPF convocatòria 2020.

- Presentació IRPF

- Presentació telemática

 

 

La presentació de sol·licituds es realitzarà de forma telemàtica a través del següent enllaç:

Presentació de sol·licituds

 

Es presentarà una única sol·licitud per cada entitat, per a que la sol·licitud s'haja presentat és necessari realitzar els cinc passos que té la plataforma de tramitació i obtenir el Justificant de Registre d'Entrada.

 

En cas que a través del tràmit de sol·licitud no es puga adjuntar tota la documentació necessària, i una vegada s0haja rebut el número d'expedient (PIIRPF/2020/XXX) podran adjuntar la documentació restant a través del tràmit:

Aportació de documentació addicional a l'expedient assignat

 

El termini de presentació se inicia el dia següent de la seua publicació i acaba el 15 de setembre de 2020.

Per a quelsevol consulta posa't en contacte a través del correu electònic irpf@gva.es

 

 

IMPORTANT: S'ha comprovat que en el formulari II, Apartat G.4. hi ha un error, posa 2018. Es comunica que el núm. de cursos realitzats correspon a 2019.

Visualització de contingut web

Presentació de la convocatòria d'ajudes amb càrrec del 0,7% del IRPF 2019

 

 

 

Per tal de presentar aquesta convocatòria i destacar els canvis introduïts es convoquen les següents reunions:

 

 

 • Província d'Alacant: dilluns 14 d'octubre de 2019 a les 11,00 hores en el Centre de Congresos d'Elx, (Carrer del Filet de Fora, 1, 03203 Elx, Alacant)

   

 • Província de Castelló: dimarts 15 d'octubre de 2019 a les 11,00 hores en el CDT (Astornomo Pierre Mechain, 2, 12100 El Grau de Castelló)

   

 • Província de València: dimecres 16 d'octubre de 2019 a les 11,00 hores en el saló d'actes de la Conselleria d'Educació Cultura i Esports (Avinguda Campanar, 32 46015 València).

   

Per qüestions d'aforament, les entitats només podran participar en una de les tres reunions convocades i la participació es limita a dues persones per entitat.

 

Per favor, confirmeu l'assistència a la reunió mitjançant correu electrònic al irpf@gva.es indicant en quina reunió es participarà i els noms i cognoms de les persones que assistiran.

 

 

Presentación de la convocatoria de ayudas a cargo del 0,7% del IRPF 2019

Con la finalidad de presentar esta convocatoria y destacar los cambios introducidos se convocan las siguientes reuniones:

 

 

 • Provincia de Alicante: lunes 14 de octubre de 2019 a las 11,00 horas en el Centro de Congresos de Elche (Calle del Filet de Fora, 1 03203 Elche, Alicante)

   

 • Provincia de Castellón: martes 15 de octubre de 2019 a las 11,00 horas en el salón del CDT (Astornomo Pierre Mechain, 2 12100 El Grao de Castelló, Castellón de la Plana).

   

 • Provincia de Valencia: miércoles 16 de octubre de 2019 a las 11,00 horas en el salón de actos de la Conselleria de Educación Cultura y Deporte (Avda Campanar, 32 46015 Valencia).

 

Por cuestiones de aforo, las entidades sólo podrán participar en una de las tres reuniones convocadas y la participación se limita a dos personas por entidad.

 

Por favor, confirmad la asistencia a la reunión mediante correo electrónico al irpf@gva.es indicando en que reunión se participará y los nombres y apellidos de las personas que asistirán.

Visualització de contingut web

Presentació de la convocatòria d'ajudes amb càrrec del 0,7% del IRPF 2018

Presentació de la convocatòria d'ajudes  amb càrrec del 0,7% del IRPF 2018

Castelló: dimarts 23 d' ctubre a les 09:45 hores en el Centre Urban (Quadra de la Salera s/n, 12006 Castelló de la Plana)

Alacant: dimecres 24 d'octubre a les 10:45 hores en la Direcció Territorial de la Conselleria de Igualtat y Polítiques Inclusives en Alacant

València: dijous 25 d' octubre a les 12:45 hores en la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre (C/ Democràcia, 77 - Edificio B)

Per favor confirmeu l'assistència a la reunió mitjaçant correu eletrònic al irpf@gva.es

Visualització de contingut web

Convocatòria IRPF

Resolució de 25 d'octubre de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2017 les subvencions dirigides a la realització de programes d'interès general per a atendre fins de caràcter social amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques a la Comunitat Valenciana.

 • Annex I.- Relació de programes sol·licitats
 • Annex II.- Memòria explicativa de l'entitat
 • Annex III.- Memòria explicativa del programa
 • Annex IV.- Dades bancàries

 

Enllaç al tràmit de presentació telemàtica de sol·licitud:

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18834

 

En cas de necessitat aportar documentació addicional en una sol·licitud, no presentar una nova sol·licitud, cal esperar a rebre un correu electrònic amb el número d'expedient i realitzar el tràmit de presentació telemàtica d'aportació de documentació:

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18948

 

INDICACIONS PER A LES ENTITATS EN RELACIÓ AMB LA CONVOCATÒRIA