Visualització de contingut web

Escoles d'Acollida

Segons l'ORDRE 11/2010, de 27 de setembre-, de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania, de la Generalitat que regula el règim d'autorització administrativa de les entitats per a impartir el Programa Voluntari de Comprensió de la Societat Valenciana Escola d'Acollida, podran demanar autorització per a ser Escola d'Acollida dels agents socials, entitats locals, associacions d'entitats locals, col.legis professionals i universitats que reuneixen els requisits establerts en aquesta Ordre.

ESCOLES D'ACOLLIDA

Què són les escoles d'acollida? Es tracta d'un programa voluntari de comprensió de la societat valenciana que garantix als nous ciutadans el coneixement dels valors i regles de convivència democràtica, els drets i deures, l'estructura política i els idiomes oficials de la Comunitat Valenciana.

On s'emmarca? Les escoles d'acollida estan emmarcades en la Llei 15/2008 d'Integració de les Persones Immigrants en la Comunitat Valenciana.

Quins són els seus objectius? Proporcionar als nous ciutadans de la Comunitat Valenciana coneixements sobre la societat espanyola en general i de la valenciana en particular.

Dotar d'autonomia personal els nous ciutadans perquè puguen exercir plenament la seua ciutadania.

A qui va dirigit? Està dirigit a tots els nous ciutadans majorr de 18 anys que residisquen a la Comunitat Valenciana.

Quins són els continguts? Els continguts s'estructuren en quatre àrees:

  • Bloc I. Llengua castellana i valenciana.
  • Bloc II. Legislació bàsica: Constitució espanyola, Estatut d'Autonomia, Llei d'Integració, Llei de Participació, Llei Orgànica sobre Drets i Llibertats dels Estrangers a Espanya i la seua Integració Social.
  • Bloc III. Geografia i història d'Espanya i de la Comunitat Valenciana.
  • Bloc IV. Informació pràctica: estrangeria, ocupació, habitatge, sanitat...