MEMÒRIES

Memòries Anuals Oficines OAPMI

La labor duta a terme dins les Oficines OAPMI, posades en marxa des de la Conselleria d'Immigració i Ciutadania necessitava un document que sintetitzara totes les activitats realitzades durant este període.

Per això naix esta memòria de les Oficines OAPMI, amb la finalitat de reflectir les actuacions dutes a terme des de la Direcció General d'Immigració, per a la creació, consolidació i seguiment de les Oficines OAPMI en la Comunitat Valenciana

Este document, exemple del treball en xarxa que es du a terme en les Oficines OAPMI pretén ser un referent de consulta per a conéixer l'estat de les polítiques d'immigració en l'àmbit de la municipalitat que du a terme la Direcció General d'Immigració.

L'edició d'esta memòria suposa avançar en la creació de la Xarxa OAPMI, que d'acord amb el que establix la Llei 15/2008, de 5 de desembre, d'Integració de les Persones Immigrants en la Comunitat Valenciana, és "un instrument de coordinació de les polítiques d'integració de les persones immigrants amb els ens locals de la Comunitat Valenciana que disposen d'agències en les seues instal·lacions i estan adherits a esta, i un mitjà per a la integració de les persones immigrants en la comunitat d'acollida".