Renda Valenciana d'Inclusió Social

RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ

La Llei 19/2017, de 20 de novembre, de la Generalitat, de Renda Valenciana d'Inclusió garanteix el dret a una prestació econòmica a tots els valencians i valencians que es troben en una situació de vulnerabilitat i reconeix també el dret a la inclusió.

Video Renta Valenciana de Inclusión Social

LLEI RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ

Normativa

Sol·licituds

Pots sol·licitar-la als serveis socials municipals:

Les sol·licituds són les següents:

Material de difusió