Novetats

« Ves enrere

Vacacions socials

Vacacions socials

DEFINICIÓ

El programa de Vacacions Socials es va posar en marxa a fi d'oferir a les persones majors de la Comunitat Valenciana la possibilitat de disfrutar d'uns dies de vacacions en localitats turístiques.

El programa inclou un ampli ventall d'activitats culturals, recreatives i d'oci que contribuïxen a proporcionar clars beneficis físics i psicològics per als majors, la qual cosa ajuda a millorar la seua qualitat de vida.
 

OBJECTIUS

L'objectiu no és un altre que oferir a les persones majors un període vacacional amb la possibilitat de conéixer diferents racons turístics de la nostra Comunitat, alhora que es fomenta l'intercanvi social i cultural amb un programa d'activitats dissenyat per al desenrotllament personal, ocupació del temps lliure i la promoció de l'envelliment actiu.
Un altre objectiu del programa és el manteniment i generació d'ocupació en les zones turístiques durant la temporada baixa.

 

REQUISITS per a l'exercici 2018

Podran participar-hi les persones majors de 65 anys o les persones majors de 60 sempre que acrediten que són pensionistes, en el moment de sol·licitud o abans del 31 de desembre de 2017, individualment o acompanyats del seu cònjuge o parella de fet (inscrits en el corresponent registre) i/o per un familiar-fill/a discapacitat a càrrec que tinga reconeguda una discapacitat igual o superior al 45%.

No s'admeten sol·licituds de menors de 60 anys ni entre 60 i 64 que no siguen pensionistes. Sí que podrà ser menor de 60 anys el/la cònjuge acompanyant o el familiar discapacitat a càrrec, sempre que el sol·licitant principal complisca amb el requisit del
paràgraf anterior.

Així mateix s'exigix que tots els participants estiguen empadronats a la Comunitat Valenciana, puguen valer-se per si mateixos, no patisquen trastorns o alteracions de comportament que puguen alterar la normal convivència en establiments públics.
 

SERVICIS QUE S'INCLOUEN

  • Transport des de la capital de la província d'origen al lloc de destinació i tornada a esta.
  • Allotjament i manutenció en règim de pensió completa en habitació doble d'ús compartit, durant 8 dies (7 nits) en hotels de 3 i 4 estreles de la Comunitat Valenciana i de les Illes Balears. En cas d'optar per habitació individual (subjecte a disponibilitat) es pagarà un suplement per dia d'estada establit contractualment.
  • Així mateix, per a les destinacions de "Coneix la teua Comunitat" l'allotjament serà per 3 dies (2 nits).
  • Les destinacions concretes s'indiquen a sota en document PDF. L'estada inclou diverses activitats culturals i recreatives.

 

TERMINI DE SOL·LICITUDS per a l'exercici 2018

PREOMPLIDES:

Els usuaris ja inscrits en l'actualitat, reben, al llarg del mes de maig/juny, una sol·licitud preomplida a fi que òmpliguen les dades pertinents, corregisquen si hi ha algun error, firmen la sol·licitud (cadascun dels quals formen part de la sol·licitud) i presenten immediatament per a poder seguir en el programa l'any 2018, preferentment abans de la data que s'hi indica.

LA DATA DE FINALITZACIÓ DE TERMINI VA SER EL 15 DE JULIOL DE 2017 PER A TOTES LES SOL·LICITUDS.


Les sol·licituds, siguen preomplides o noves, amb registre d'entrada posterior a esta data seran denegades per fora de termini.