Visualització de contingut web

Guías y Manuales

Guia Farmacoterapèutica Sociosanitària

Aquesta guia farmacoterapèutica que ara presentem és fruit del treball i l'experiència reunits per un grup de professionals de l'àmbit sociosanitari. S'hi arrepleguen tots els procediments i protocols d'actuació que s'apliquen en els centres, tant del sector de majors com del de persones amb diversitat funcional, on es presta una atenció individualitzada i especialitzada a la població dependent. Constitueix un material d'intervenció, realitzat en col·laboració amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en l'elaboració del qual ha treballat un complet equip multidisciplinari, format per professionals provinents del camp de la medicina, farmàcia i infermeria.

Manual de planificación de dietas y Protocolo de Valoración Nutricional

Tanto el protocolo de valoración nutricional como el manual de planificación de dietas en centros sociosanitarios, se han elaborado por un grupo de profesionales sociosanitarios en base a las recomendaciones nutricionales establecidas para las personas dependientes. Pretenden servir de guía para la valoración, la intervención y el seguimiento nutricional más adecuado en cada caso con el fin de preservar un estado nutricional óptimo mediante una alimentación adaptada, saludable y placentera.