Programa de formació de manipulació d'aliments en el sector de menjars preparats

Presentación

Amb motiu de l'actual legislació sobre seguretat alimentària i tenint en compte que el col·lectiu ancià suposa una població d'alt risc, s'inicia el Pla d'Higiene Alimentària que s'engloba dins dels Programes Sociosanitaris de la Conselleria de Benestar Social.

 

Una de les mesures d'actuació que inclou este pla implica la formació de tot el personal que tinga contacte amb els aliments oferits en el centre, tant en el seu procés d'elaboració (cuiner, (sub)governant i ajudant de residència), com en el servici dels mateixos (auxiliar de clínica). En esta fase de formació dels manipuladors s'impartirà el temari que presentem per mitjà de classes presencials d'una duració estimada de 8 hores per al personal de cuina (distribuïdes en dos sessions: part general i part específica) i de 4 hores per al personal de menjador (una sessió: part general), sent la periodicitat bianual per als primers i cada 4 anys per als segons.

 

El principal objectiu que es perseguix amb esta iniciativa és proporcionar al personal encarregat dels servicis de restauració els coneixements bàsics en qüestions d'higiene alimentària necessaris per al correcte desenrotllament de la seua activitat laboral.