Actes commemoratius

Acte presentació còmic "La nostra veu"

El 24 de desembre de 2018 es publicava al Diari Oficial de la Generalitat La Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i adolescència. La mateixa llei contempla, dins del dret a la informació que han de gaudir els xiquets, les xiquetes i els adolescents, que la Generalitat ha d'oferir continguts informatius en format accessible i amigable per a la infància i l'adolescència.

 

Així doncs, s'ha editat un còmic, tant en valencià com en castellà, que pretén acostar el coneixement dels seus drets als xiquets, les xiquetes i els adolescents i que porta per títol La Nostra Veu.

 

L'acte de presentació del còmic es realitza dijous 26 de desembre de 2019 a les 11:00 en el Centre del Carme Cultura Contemporània.

 

A través de les aventures dels personatges del còmic Josep, la Yaiza, la Fàtima, l'Àlex i la Clara ens apropem a un món molt més amigable amb la infància i l'adolescència actuals. Perquè la in­fància, sense negar que és el futur, ha d'exercir el dret a ser escoltada i tinguda en compte. Els xiquets, les xiquetes i els adolescents són l'ACÍ i l'ARA.

 

 

Premis Infància

Les Nacions Unides han instituït el 20 de novembre com el Dia Universal de la Infància, data en què es commemora l'aprovació de la Declaració dels Drets del Xiquet per l'Assemblea General de Nacions Unides (20 de novembre de 1959), i després posteriorment en la mateixa data en 1989 es va aprovar la Convenció dels Drets del Xiquet, concretant les obligacions dels Estats membres per a l'efectivitat de les garanties i drets a favor de la infància.

La Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència de la Comunitat Valenciana establix en la disposició addicional quarta que "La Generalitat i les entitats locals, en els seus respectius àmbits, promouran la celebració anual del Dia de la Infància de la Comunitat Valenciana, i faran coincidir la data amb la triada per l'Assemblea General de Nacions Unides ".

Per eixe motiu, i com a acte institucional, la Conselleria  d´Igualtat i Polítiques Inclusives promou anualment la convocatòria "Premis Infància de la Comunitat Valenciana", a fi de realitzar un reconeixement públic de la labor d'aquelles entitats socials, empreses solidàries, famílies educadores i menor o grup de menors, que més s'hagen distingit cada any en l'acció divulgativa dels drets del xiquet, i en el foment, la promoció, el desenrotllament i el respecte dels drets del xiquet, o en la realització d'actuacions en l'àmbit de la responsabilitat social corporativa.

Premis "Raquel Payá"

El dia 30 de gener, amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la no-Violència, se celebra a la Comunitat Valenciana l'acte d'entrega dels premis "Raquel Payá" de la Generalitat, creats l'any 2007, mitjançant el Decret del Consell 234/2007, de 7 de desembre (DOCV núm. 5657, d'11 de desembre de 2007), a fi de reconéixer i premiar públicament els menors que es troben complint mesures judicials i mostren una major dedicació i esforç en el desenrotllament del seu projecte educatiu i de reinserció social.

El premi es concedix a tres menors, que són triats per un jurat presidit per la consellera competent en matèria de reeducació de menors, i integrat per personalitats de prestigi en matèria de reeducació i reinserció social de menors. Els candidats són proposats pels directors dels centres de reeducació, per mitjà d'un informe raonat sobre els mèrits que concorren en cada un d'ells.

Els premis deuen el nom a la pedagoga valenciana María Raquel Payá Ibars,la qual va consagrar la seua labor professional a la reforma pedagògica en tots els àmbits de l'educació i, molt especialment, en l'àrea de la infància i la joventut inadaptades. Amb estos premis, la Generalitat ret homenatge al llegat d'esta "mestra de mestres", que unia  la seua passió per València a la constant entrega i dedicació al seu treball com a professora universitària, investigadora i brillant conferenciant a favor de la reforma educativa.

L'acte d'entrega dels premis Raquel Payá constituïx, així mateix, una ocasió idònia per a reconéixer públicament la labor que realitzen els treballadors dels centres de reeducació dels equips de direcció, dels tècnics, dels educadors i de totes les persones que hi treballen, per fer possible que estos menors prenguen consciència de la seua realitat, aprenguen a confiar en si mateixos i en els altres, i adquirisquen els coneixements, els hàbits, les actituds i els valors necessaris per a viure en societat.


Dia dels drets de la infància i l'adolescència

D'acord amb la disposició addicional primera de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l'adolescència, la Generalitat promourà la celebració anual del Día dels drets de la Infància i Adolescència, en la data determinada per l'Assemblea General de les Nacions Unides.

Aquesta data és el 20 de novembre, en commemoració de la signatura de la Convenció dels Drets del Xiquet.