Actes commemoratius

Premis Infància

Les Nacions Unides han instituït el 20 de novembre com el Dia Universal de la Infància, data en què es commemora l'aprovació de la Declaració dels Drets del Xiquet per l'Assemblea General de Nacions Unides (20 de novembre de 1959), i després posteriorment en la mateixa data en 1989 es va aprovar la Convenció dels Drets del Xiquet, concretant les obligacions dels Estats membres per a l'efectivitat de les garanties i drets a favor de la infància.

La Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència de la Comunitat Valenciana establix en la disposició addicional quarta que "La Generalitat i les entitats locals, en els seus respectius àmbits, promouran la celebració anual del Dia de la Infància de la Comunitat Valenciana, i faran coincidir la data amb la triada per l'Assemblea General de Nacions Unides ".

Per eixe motiu, i com a acte institucional, la Conselleria  d´Igualtat i Polítiques Inclusives promou anualment la convocatòria "Premis Infància de la Comunitat Valenciana", a fi de realitzar un reconeixement públic de la labor d'aquelles entitats socials, empreses solidàries, famílies educadores i menor o grup de menors, que més s'hagen distingit cada any en l'acció divulgativa dels drets del xiquet, i en el foment, la promoció, el desenrotllament i el respecte dels drets del xiquet, o en la realització d'actuacions en l'àmbit de la responsabilitat social corporativa.

Premis "Raquel Payá"

El dia 30 de gener, amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la no-Violència, se celebra a la Comunitat Valenciana l'acte d'entrega dels premis "Raquel Payá" de la Generalitat, creats l'any 2007, mitjançant el Decret del Consell 234/2007, de 7 de desembre (DOCV núm. 5657, d'11 de desembre de 2007), a fi de reconéixer i premiar públicament els menors que es troben complint mesures judicials i mostren una major dedicació i esforç en el desenrotllament del seu projecte educatiu i de reinserció social.

El premi es concedix a tres menors, que són triats per un jurat presidit per la consellera competent en matèria de reeducació de menors, i integrat per personalitats de prestigi en matèria de reeducació i reinserció social de menors. Els candidats són proposats pels directors dels centres de reeducació, per mitjà d'un informe raonat sobre els mèrits que concorren en cada un d'ells.

Els premis deuen el nom a la pedagoga valenciana María Raquel Payá Ibars,la qual va consagrar la seua labor professional a la reforma pedagògica en tots els àmbits de l'educació i, molt especialment, en l'àrea de la infància i la joventut inadaptades. Amb estos premis, la Generalitat ret homenatge al llegat d'esta "mestra de mestres", que unia  la seua passió per València a la constant entrega i dedicació al seu treball com a professora universitària, investigadora i brillant conferenciant a favor de la reforma educativa.

L'acte d'entrega dels premis Raquel Payá constituïx, així mateix, una ocasió idònia per a reconéixer públicament la labor que realitzen els treballadors dels centres de reeducació dels equips de direcció, dels tècnics, dels educadors i de totes les persones que hi treballen, per fer possible que estos menors prenguen consciència de la seua realitat, aprenguen a confiar en si mateixos i en els altres, i adquirisquen els coneixements, els hàbits, les actituds i els valors necessaris per a viure en societat.