« Ves enrere

Amb motiu de facilitar la busca de famílies adoptives per a menors  amb necessitats especials hem realitzat un nou qüestionari en què s’específica la disponibilitat de cada família.

Amb motiu de facilitar la busca de famílies adoptives per a menors  amb necessitats especials hem realitzat un nou qüestionari en què s’específica la disponibilitat de cada família.

 Amb motiu de facilitar la busca de famílies adoptives per a menors amb necessitats especials, hem elaborat un nou qüestionari en què s'específica la disponibilitat de cada família.

En el cas que ja haja presentat una sol·licitud d'adopció nacional i encara no haja sigut valorada la seua idoneïtat, si el seu projecte adoptiu s'orienta a un menor en situació d'especial necessitat és convenient que emplene el qüestionari i que el remeta a la direcció territorial on s'instruïx el seu expedient, indicant-hi el seu número. D'eixa manera disposarem de més detalls sobre el seu oferiment.

Els qui encara no hagen iniciat el procediment d'adopció nacional, és aconsellable que, abans d'omplir el qüestionari i entregar-lo junt amb la sol·licitud, assistisquen a les xarrades informatives, en què es proporciona informació molt rellevant per a delimitar el projecte adoptiu.

Al qüestionari específic de sol·licitud d'adopció nacional de menors amb necessitats especials, s'accedix a través de l'enllaç següent: