Visualització de contingut web

Convenios de colaboración para la promoción del acogimiento familiar

 
 

Convenis de col·laboració per a la promoció de l'acolliment familiar

La Conselleria de Benestar Social està subscrivint convenis de col·laboració amb diferents entitats i empreses privades amb l'objecte de promoure l'acolliment familiar dels menors que es troben sota la guarda o tutela de la Generalitat Valenciana i el reconeixement social de la labor de les famílies educadores.

Els convenis que s'han firmat fins ara són:

Río Safari, SL Elche

La col·laboració es concreta en un règim específic de beneficis per a les famílies educadores en els productes i servicis de Río Safari, SL Elche, que es compromet a establir tarifes bonificades per a les famílies educadores i els seus fills biològics en els productes i servicis següents:

 • 50% de descompte sobre el preu oficial de taquilla d'entrada al parc Río Safari, SL Elche per mitjà de la presentació del carnet de família educadora expedit per la Conselleria de Benestar Social i el llibre de família, si és el cas. 
 • 100% de descompte a un menor per cada família educadora sobre el preu final de taquilla d'entrada al parc Río Safari, SL Elche.

Esta promoció no és compatible ni acumulable a altres possibles ofertes i inclou: passeig amb tren, exhibició de guacamais, exhibició d'elefants, exhibició de lleons marins, aviari, cova de rèptils, temple dels tigres, granja de caimans, illa dels ximpanzés i granja educativa en el període comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre; inclou també l'accés i gaudi de la piscina amb tobogan.

Per a accedir a les promocions indicades, cal presentar el carnet de família educadora expedit per la Generalitat Valenciana, acompanyat del DNI del titular del carnet, i, si és el cas, el llibre de família.

Río Safari, SL Elche és un organisme viu i, per tant, està subjecte a canvis naturals que poden modificar les espècies, instal·lacions o servicis que es detallen.

El Conveni té una vigència de dos anys prorrogables des de la data de la seua firma, 13 de maig de 2013.

Si voleu conéixer les instal·lacions de Río Safari, SL Elche, podeu accedir-hi a través de la pàgina web http://www.riosafari.com/

Associació Acaronar

L'objecte del conveni és establir la col·laboració per a la millora i la promoció de l'acolliment familiar com a recurs per a la protecció de menors, que es concreta en la sensibilització i difusió de l'acolliment, i l'oferiment a les persones interessades en este recurs la informació sobre l'acolliment i sobre la inscripció en el Registre de Famílies Educadores de la Comunitat Valenciana, principalment en les oficines d'acolliment familiar de l'associació Acaronar.

El Conveni té una vigència de dos anys prorrogables des de la data de la seua firma, 13 de maig de 2013.

Bioparc Valencia

Per mitjà del Conveni, subscrit el 21 de maig de 2013 i vigent fins al 31 de desembre de 2014, Bioparc Valencia es compromet:

 • A establir tarifes bonificades per a les famílies educadores, que es concreten en un 15% de descompte sobre la tarifa d'entrada a Bioparc Valencia, tant en la modalitat de tiquet diari com en la modalitat de passe anual. Esta tarifa s'aplica als titulars de la targeta de família educadora. Este descompte no és aplicable a altres ofertes o descomptes que puguen ser aplicades en el Bioparc ni al passe anual 5t Aniversari.
 • A oferir amb caràcter gratuït l'entrada a Bioparc Valencia, tant en la modalitat de tiquet diari com en la modalitat de passe anual, a un menor en situació d'acolliment familiar per cada família educadora. Per a això, cal que el menor accedisca a Bioparc Valencia acompanyat del titular de la targeta de família educadora que el té en acollida.
 • A cedir, en les condicions que s'establisquen de comú acord entre la Conselleria de Benestar Social i Bioparc Valencia, l'ús de les seues instal·lacions per a aquelles actuacions conjuntes de difusió social de l'acolliment familiar i de reconeixement de la labor de les famílies educadores que es concerten a l'empara d'este conveni.

L'enllaç de Bioparc Valencia és http://www.bioparcvalencia.es

Ajuntament d'Elx

L'Ajuntament d'Elx subscriu el Conveni de col·laboració amb la Conselleria de Benestar Social el 14 d'octubre de 2013, per mitjà del qual es compromet:

 • A impulsar les actuacions destinades al fet que l'entitat local reconega en els seus diferents àmbits la condició de família educadora.
 • A promoure la creació d'ajudes específiques per a famílies educadores, així com l'extensió a estes dels beneficis o les bonificacions que es preveuen a escala municipal per a aquelles famílies que tenen reconeguda la condició de família nombrosa.

El Conveni té una vigència de tres anys des de la data de la firma, i podrà prorrogar-se de mutu acord entre les parts abans de l'acabament.

L'enllaç de l'Ajuntament d'Elx és http://www.elche.es.

Aqualandia, Mundomar y Terra Mítica.

Les societats titulars d'estos parcs han subscrit un conveni de col·laboració amb la Conselleria de Benestar Social per mitjà del qual es comprometen a establir tarifes bonificades a les famílies educadores en els productes i servicis següents:

 • Aqualandia: entrada adult 23 €; entrada xiquet 17 €.
 • Mundomar: entrada adult 19 €; entrada xiquet 16 €.
 • Terra Mítica: entrada adult 28 €; entrada xiquet 22 €.

També es comprometen a cedir, en les condicions que s'acorden, l'ús de les seues instal·lacions per a realitzar actuacions conjuntes de difusió social de l'acolliment familiar i de reconeixement de la labor de les famílies educadores.

El conveni es va firmar en data 23 de maig de 2013 i té una vigència de dos anys des de la firma.

 

Ciutat de les Arts i les Ciències de València.

L'objecte del conveni de col·laboració entre la Conselleria de Benestar Social i la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, és la promoció de l'acolliment familiar dels menors que es troben davall la guarda o tutela de la Generalitat, per mitjà del reconeixement social de la labor de les famílies educadores. Esta col·laboració es concreta en una sèrie de beneficis traduïbles especialment en l'aplicació d'un descompte del 15% per als titulars del carnet de família educadora i per a tres acompanyants, en les entrades que a continuació es detallen:

 • Entrades de l'Hemisferi

 • Entrades del museu del Príncep Felipe

 • Entrades de l'Oceanogràfic

 • Entrades combinades de l'Hemisferi i el museu del Príncep Felipe

 • Entrades combinades de l'Hemisferi i l'Oceanogràfic

 • Entrades combinades del museu del Príncep Felipe i l'Oceanogràfic

 • Entrades combinades del museu del Príncep Felipe, l'Oceanogràfic i l'Hemisferi

Este descompte serà aplicable tant en dies laborables , com festius.

El període de vigència serà des del dia de la seua firma el 5 de juny del 2014 al 31 de desembre del 2015. Podrà es prorrogat sempre que hi haja mutu acord de les parts.  http://www.cac.es/?languageId=4