Informació del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista

Còmic Llei drets i garanties infància i adolescència

Novetats

SERVEI D'ATENCIÓ TELEFÓNICA A L'INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

Funcionament del servei durant l'estat d'alarma ATENCIÓ : El passat 14 de març després de la declaració de l'estat d'alarma el servei...

NOU HORARI PUNT DE TROBADA FAMILIAR

Nou horari punt de trobada familiar durant l'estat d'alarma ATENCIÓ : Davant l'estat d'alarma decretat pel Govern mitjançant Reial decret...

INFORMACIÓ RESPECTE A LES SESSIONS INFORMATIVES/FORMATIVES

A partir de la present i fins a una altra ordre,se suspenen les sessions informatives i formatives que, en matèria d'acolliment familiar i adopcions...

INFORMACIÓ RESPECTE A LES SESSIONS FORMATIVES/INFORMATIVES

A partir de la present i fins a una altra ordre,se suspenen les sessions informatives i formatives que, en matèria d'acolliment familiar i adopcions...

INFORMACIÓ RELATIVA AL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DEL PROJECTE DE DECRET PEL QUAL ES DESENVOLUPA L'ACOLLIMENT FAMILIAR EN LA COMUNITAT VALENCIANA

El tràmit de consulta pública prèvia està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les...

TRÀMIT D'AUDIÈNCIA CIUTADANA DEL PROJECTE DE DECRET DEL CONSELL PEL QUAL S'APROVA I DÓNA PUBLICITAT Als DRETS I RESPONSABILITATS DE LES FAMÍLIES ACOLLIDORES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Audiència ciutadana (Art. 133.2 *LPACAP) De conformitat amb l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu...

Telefonos de Información de las Entidades Colaboradoras en el Acogimiento Familiar

A continuación les informamos de los Telefonos de contacto de las Entidades de Acogimiento Familiar que colaboran con la Conselleria en el fomento y...

Acolliment Familiar. Modalitats

Acolliment Familiar. Modalitats

Servei postadoptiu

Servici postadoptiu

Llistats d'assignació i tramitació

En este apartat publiquem els llistats actualitzats per mitjà dels que s'ordena l'assignació de famílies en les propostes d'adopció nacional amb consentiment dels progenitors i la...

Informació important per a sol·licitants d'adopció

En este apartat figuraran les novetats rellevants per a la tramitació de sol·licituds d'adopció. NOVETAT: Instrucció 9-16 Diferencia d'edadt entre adoptant i adoptat

Països d’adopció

Països d’adopció.

Equip Específic d´Intervenció amb Infància i Adolescència (EEIIA)

Equip Específic d´Intervenció amb Infància i Adolescència (EEIIA)

Telèfon d'Atenció a la Infància

La Línia d'Ajuda a la Infància, de la Comunitat Valenciana, número 116111, és un telèfon gratuït per al públic, que funciona ininterrompudament les 24 hores al dia tot l'any.