Visualització de contingut web

Materials de suport

Recentment s'ha aprovat la "Guia d'ús segur i responsable d'Internet per a professionals de serveis de protecció a la infància"; la present publicació pertany al INCIBE (Institut Nacional de Ciberseguretat) i l'Observatori de la Infància.

D'aquesta forma es desenvolupen els principis establits en l'article 32 de la Llei 26/2018, d'1 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l'adolescència, que recomana la promoció de programes d'educació digital per a actuar en línia amb respecte, seguretat i responsabilitat i per a estimular el desenvolupament i facilitar la participació.