Visualització de contingut web

Òrgans de participació infantil

L'actual Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat de drets i garanties de la infància i adolescència, estableix en el seu article 16 el dret a la participació, indicant:

  • La Generalitat ha de promoure la constitució d'associacions i organitzacions que afavorisquen la participació activa dels xiquets, de les xiquetes i dels adolescents en la societat.
  • Les administracions locals han de promoure, amb mitjans suficients, la constitució dels consells locals d'infància, com a òrgans consultius i de participació dels xiquets i les xiquetes en tots aquells assumptes que els afecten, directament o indirectament, en l'àmbit municipal.

La Direcció General d'Infància i Adolescència es troba treballant, a través del servei de promoció dels drets de la infància i adolescència, per a l'impuls, assessorament i coordinació d'aquests consells locals d'infància.

En aquest moment comptem amb 32 municipis amb consell local d'infància en la nostra comunitat.

Organs de participació infantil

Documents