Visualització de contingut web

Promoció Drets d'Infància i Adolescència

SERVEI DE PROMOCIÓ DELS DRETS DE LA INFÀNCIA

Entre les funcions de la Direcció General d'Infància i Adolescència es troba promoure i incentivar els drets de la infància i l'adolescència i la seua participació activa en la societat com a membres de ple dret.

És per això, que a través d'aquest apartat es desenvoluparen les accions dirigides a:

  • Sensibilitzar sobre els drets de la infància i l'adolescència.
  • Potenciar el benestar infantil i el seu desenvolupament personal.
  • Fomentar la cultura de la diversitat, del respecte, la responsabilitat i l'empatia.
  • Estudiar, avaluar i divulgar la situació actual en relació amb els drets de la infància en la Comunitat Valenciana, especialment sobre la violència contra la infància, i promoure la implementació de programes per a garantir el seu respecte i exercici.
  • Dissenyar i executar accions formatives sobre l'aplicació dels drets de la infància pels professionals relacionats amb la infància i adolescència en coordinació i sense perjudici de les competències d'altres centres directius.
  • Dissenyar, fer seguiment i coordinar l'Estratègia Valenciana d'infància i adolescència.