Centres Dona

Recurs públic gratuït. La finalitat, del qual, és procurar atenció integral a les dones víctimes de:

  • Maltractaments físics i/o psíquics
  • Agressions sexuals
  • Abusos sexuals
  • Assetjament sexual

L'atenció és prestada per un equip multidisciplinar format per treballadores socials, psicòlogues i advocades a través del Servei d'Atenció directa o del Servei d'Atenció Telefònica 900.58.08.88.

Els Centres Dona es troben situats en:

  • ALACANT: C/ Garcia Andreu 12 - CP: 03007
  • CASTELLÓ: C/ Major 2 - CP: 12001
  • VALÈNCIA: C/ Guardia Civil 21 - CP: 46020
  • DENIA: Pl. Arxiduc Carles 3-1 - CP: 03700

Els Centres Dona d'Alacant, Castelló i València funcionen ininterrompudament les 24 hores del dia tots els dies de l'any.

El Centre Dona de Dénia funciona de 08:00h a 22:00h tots els dies de l'any.