Visualització de contingut web

Cursos en matèria d'igualtat per al públic en general

CURSOS DE L'ESCOLA VIRTUAL D'IGUALTAT

L'Escola Virtual d'Igualtat de l'Institut de la Dona i per a la Igualtat d'Oportunitats, organisme autònom adscrit al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, ofereix cursos en matèria d'Igualtat en diferents nivells i diferents àmbits.

Visualització de contingut web

Cursos en matèria de Promoció de la Igualtat i Violència de Gènere per al personal de l'Administració Pública

CURSOS DE L'IVAP PER AL PERSONAL DE LA GVA

PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

CURSOS PER AL PERSONAL DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

VIOLÈNCIA DE GÈNERE