novedades

« Ves enrere

REQUERIMENT D'ESMENA DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE FOMENTEN LA IGUALTAT ENTRE DONES I HÒMENS I/O L'ASSOCIACIONISME DE DONES, EN LA COMUNITAT VALENCIANA

REQUERIMENT D'ESMENA DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE FOMENTEN LA IGUALTAT ENTRE DONES I HÒMENS I/O L'ASSOCIACIONISME DE DONES, EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Per Resolució de 26 de desembre 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives es van convocar les ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i hòmens i/o l'associacionisme de dones, a la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2018 (DOGV núm.8204/03.01.2018). Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i examinades les mateixes, s'observen errors o falta de documentació en els expedients que es relacionen en els annexos I, II i III.

 

A este efecte i d'acord amb el que establix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, es concedeix a les entitats que es relacionen en els annexos indicats, el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà a esta publicació (des del 7 de maig fins al 18 de maig, ambdós inclosos), per a esmenar la falta o aportar la documentació requerida, indicant que si no s'efectua l'esmena en el dit termini se li tindrà desistida de la seua sol·licitud.

 

La documentació requerida es presentarà telemàticament en el "Tràmit per a l'aportació de documentació a un expedient d'ajudes de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives" en l'enllaç següent:

 

Enllaç de subsanació

 

Annex I: Llistat Alacant

Annex II: Llistat Castelló

Annex III: Llistat València

 

Bases de la convocatòria

Convocatòria

Extracte de la convocatòria

Esmena electrònica sol·licitud

 

Enllaç prop