Promoció de la Igualtat

Subvencions per al desenvolupament de programes de serveis socials especialitzats en dona en situació de risc o exclusió social.

RESOLUCIÓ de 13 de decembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen les ajudes per a l'exercici 2019 per al desenvolupament de programes de serveis socials especialitzats en dona en situació de risc o exclusió social.  Resolució .

Ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i hòmens i/o l'associacionisme de dones, a la Comunitat Valenciana

En el DOGV número 8450 de fecha 24.12.2018 se ha publicado la Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2019 las ayudas para el desarrollo de programas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres y/o el asociacionismo de mujeres, en la Comunitat Valenciana.