Promoció de la Igualtat

Ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i hòmens i/o l'associacionisme de dones, a la Comunitat Valenciana

En el DOGV número 8450 de data 24.12.2018 s'ha publicat la Resolució de 14 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i hòmens i/o l'associacionisme de dones, a la Comunitat Valenciana.