Recursos i enllaços d'interés

Unitats d'Igualtat de les Universitats de la Comunitat Valenciana

Unitat d'Igualtat – Universitat de València Unitat d'Igualtat – Universitat Politècnica de València Unitat d'Igualtat – Universitat Jaume I de Castelló Unitat d'Igualtat – Universitat d'Alacant Unitat d'Igualtat – Universitat Miguel Hernández d'Elx ...

Música contra la Violència de Gènere

La Delegació del Govern per a la Violència de Gènere impulsa una nova iniciativa anomenada  " Música contra la Violència de Gènere ". "La música és el llenguatge universal de la humanitat", -Henry Wadsworth Longfellow-. Crear una societat lliure de qualsevol violència exercida sobre les dones, és una de les metes que com a ciutadania hem d'aconseguir perquè serà l'única manera d'aconseguir una igualtat real i efectiva...

Plan Director de Coeducación

El Plan Director de Coeducación, impulsado por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, se dirige al sistema educativo, desde la educación infantil al bachillerato y formación profesional, así como a las enseñanzas superiores de régimen especial o la educación de personas adultas.