« Ves enrere

INFORMACIÓ RELATIVA AL TRÀMIT D' AUDIÈNCIA DEL PROJECTE D'ORDRE DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D' IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES PER LA QUE S' APROVEN LES BASES I REGULA LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN LA DIRECCIÓ GENERAL DE SERVEIS SOCIALS I PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

INFORMACIÓ RELATIVA AL TRÀMIT D' AUDIÈNCIA DEL PROJECTE D'ORDRE DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D' IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES PER LA QUE S' APROVEN LES BASES I REGULA LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN LA DIRECCIÓ GENERAL DE SERVEIS SOCIALS I PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

El tràmit d'audiència està previst a l' artícle 43.1 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, atés que este projecte normatiu afecta l' esfera de drets i interessos legítims dels ciutadans, a través de la present publicació es dóna audiència a fi de que en el termini de quinze dies es puguen presentar les al.legacions, suggeriments i observacions que consideren oportunes.