Campanya de difusió de Servicis Socials

Visualització de contingut web

Centres socials

Definició

Estructura física polivalent de titularitat municipal on es desenrotllen els programes integrats de servicis socials generals dirigits a tots els ciutadans, potenciant la vessant comunitària.

El centre social serà la seu de l'Equip Social de Base.

Usuaris

Recurs obert a tots els ciutadans

Cartera de servicis

  • Informació, assessorament i orientació

  • Gestió de l'ajuda a domicili i teleassistència

  • Promoció i inserció social

  • Suport a associacions

  • Tramitació d'expedients d'ajudes individuals, prestacions bàsiques, pensions i subvencions.