Centres socials

Definició

Estructura física polivalent de titularitat municipal on es desenrotllen els programes integrats de servicis socials generals dirigits a tots els ciutadans, potenciant la vessant comunitària.

El centre social serà la seu de l·A·Equip Social de Base.

Usuaris

Recurs obert a tots els ciutadans

Cartera de servicis

  • Informació, assessorament i orientació
  • Gestió de l·A·ajuda a domicili i teleassistència
  • Promoció i inserció social
  • Suport a associacions
  • Tramitació d·A·expedients d·A·ajudes individuals, prestacions bàsiques, pensions i subvencions.