Centre de dia per a persones amb discapacitat

Definició

 

Són centres destinats a persones amb discapacitat amb gran deteriorament de les seues capacitats funcionals que oferixen servicis específics de suport preventiu, oferta especialitzada de recursos i activitats rehabilitadores.

 

Beneficiaris

 

Persones amb discapacitat greument afectades, de entre 16 i 65 anys i residents en la Comunitat Valenciana.

 

Ubicació

 

En centres urbans, próxims a equipamients comunitaris i preferentement units a una residència per a persones amb discapacitat.

 

Capacitat

 

A partir de 20 places sense excedir de 40.

 

Prestacions

 

Les prestacions mínimes seran:

  • Assistència integral.
  • Tractament especialitzat.
  • Promoció de la Salud.
  • Activitats ocupacionals i rehabilitadores.
  • Activitats culturals i recreatives.
  • Activitats de convivència, cooperació i autoajuda.
  • Suport psicosocial.
  • Orientació familiar.
  • Servici de menjador.