Servici d'Intèrpret i Guia-Intèrpret de llengua de signes

Servici d'Intèrpret i Guia-Intèrpret de llengua de signes.

El servici d'intèrpret i guia-intèrpret de llengua de signes consistix a facilitar les gestions de caràcter públic, social, sanitari, judicial, laboral, cultural, a qualsevol persona sorda o sordcega quan ho requerisca.

El servici es prestarà tant en valencià com en castellà, a petició de l'interessat.
Este servici pot ser sol·licitat per qualsevol persona sorda, oients o entitats públiques que necessiten un intèrpret o guia-intèrpret de llengua de signes espanyola.

Sol.licitud del Servici d'Intèrpret o Guia-Intèrpret de Llengua de Signes.

La sol·licitud dels servicis es farà preferiblement amb quatre dies d'antelació, sempre que siga possible, i se sol·licitarà:

Acudint a:   
   - València: Centre de Formació i Atenció a Persones Sordes de València. C/ Jerónimo Muñoz 30-32, baixos (Tel: 963.846.055)
   - Castelló: Agència Provincial de Castelló. Av. Germans Bou 26, 1r esq (Tel: 964.090.496)
   - Alacant: Agència Provincial d'Alacant. C/ Reis Catòlics 26, 2n, pta 3-4 (Tel: 965.122.072)

   - Per Internet: interpretes@fesord.org o a través del formulari en www.fesord.org
   - Per fax: 963.84.48.24
   - Per sms/Whatsapp: 620.99.68.55
   - Per telèfon: 963.84.60.55  

El servici d'intèrpret i guia-intèrpret de llengua de signes amb caràcter d'emergència podrà sol·licitar-se a través del 112 Comunitat Valenciana.

   - Telèfon veu: 112
   - SMS: 636989787
   - Fax: 962759107