Visualització de contingut web

CONVOCATÒRIA IRPF 2018

Aportació de documentació requerida per a la convocatòria de l'exercici 2018 de les subvencions dirigides a la realització de programes d'interés general per a atendre finalitats de caràcter social amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en la Comunitat Valenciana.

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18948

 

 

El dia 23 d'octubre de 2018, es publica al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la Resolució de Convocatòria de Subvencions d'IRPF 2018:

RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 les subvencions dirigides a la realització de programes d'interés general per a atendre finalitats de caràcter social a càrrec de l'assignació tributària del 0,7 per 100 de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques a la Comunitat Valenciana.

Es faciliten els annexos en versió PDF editable:

- Annex I. Relació dels programes solicitats (Convocatòria 2018)

- Annex II. Memòria explicativa de l'entitat (Convocatòria 2018)

- Annex III. Memòria explicativa del programa (Convocatòria 2018)

- Annex IV. Model de domiciliació bancària

S'inclouen les instruccions a les entitats per a la Convocatòria d'IRPF 2018, aquestes instruccions es la presentació utilitzada a les reunions provincials:

- Instruccions per a les entitats IRPF 2018

La presentació de sol·licituds es realitzarà de forma telemàtica mitjançant el següent enllaç:

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18834&version=amp

Es presentarà una única solicitud per entitat, perquè la sol·licitud s'haja presentat és necessari realitzar els cinc passos que té la plataforma de tramitació i obtindre el Justificant de Registre d'Entrada.

En el cas que mitjançant el tràmit de solicitud no es puga adjuntar tota la documentació necesria, i una vegada s'haja rebut el número d'expedient (PIIRPF/2018/XXX) podran adjuntar la documentació restant mitjançant el tràmit:

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18948&version=amp

El termini de presentació de sol·licituds és de deu dies hàbils, per tant, el termini finalitza el 7 de novembre de 2018.

Per qualsevol consulta, s'han de posar en contacte mitjançant el correu electrònic irpf@gva.es