Visualització de contingut web

Convocatòria pública

ACCIÓ COMUNITÀRIA

 

 

 

MUNICIPIS INCLUSIUS

 

 

La convocatòria té per objecte la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva dirigida als ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana la població del qual supere els 10.000 habitants i es comprometen a l'elaboració d'un Pla Municipal d'inclusió i cohesió social i a la creació del Consell Municipal d'Inclusió i Drets Socials.

 

Les sol·licituds de subvenció es presentaran exclusivament via telemàtica, que estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat :https://sede.gva.es

 

Els ajuntaments disposaran d'un mes a comptar de la publicació de la convocatòria per a la presentació de les sol·licituds , fins al 23/02/2018.