Visor de contenido web

Estructura

  • SECRETARIA AUTONÒMICA D'INCLUSIÓ I DE L' AGENCIA VALENCIANA DE LA IGUALTAT

Responsable: Alberto Ibáñez Mezquita

  • DIRECCIÓ GENERAL D'INCLUSIÓ SOCIAL

Responsable: Inmaculada Carda Isach

  • SUBDIRECCIÓ D'INCLUSIÓ SOCIAL

Responsable: Marta Echevarría Llombart

  • SERVEI D'ATENCIÓ A PERSONAS MIGRANTS I CONVIVÈNCIA SOCIAL

Responsable: María Jesús Sancho-Miñana Sánchez

  • SERVEI D'INCLUSIÓ SOCIAL

Responsable: Amparo García Lluch