ECAI's

Definició

Les entitats col·laboradors d'adopció internacional són associacions o fundacions legalment constituïdes, que actuen sense ànim de lucre, en els estatuts de les quals figura com a fi la protecció de menors i han d'obtindre l'acreditació per a intervindre en funcions de mediació en adopció internacional.

Principals requisits per a la seua acreditació

  • Que es tracte d'una associació o fundació sense ànim de lucre, constituïda legalment i inscrita en el registre corresponent i que tinga com a finalitat en els seus estatuts la protecció dels menors.
  • Que en el seu projecte d'actuació quede prou garantit el respecte als principis i a les normes de l'adopció internacional, i la deguda intervenció del seu representant davant dels organismes administratius i judicials competents de l'estat estranger en què efectuarà la seua actuació.
  • Que dispose dels mitjans materials necessaris per al desenvolupament de les seues funcions.
  • Que compte amb equips multidisciplinaris formats com a mínim per un llicenciat en dret, un psicòleg i un treballador social, amb experiència en l'acció social amb xiquets, adolescents i famílies i que tinguen coneixements sobre les qüestions relatives a l'adopció internacional.
  • Que tinga la seua seu social en territori espanyol i representació a l'estat estranger per al qual sol·licita l'acreditació.
  • Que incloga en els seus estatuts els principis i les bases segons les quals es facen repercutir als sol·licitants d'adopció els gastos derivats de la tramitació efectuada per l'entitat de mediació