Novetats

REQUERIMENT D'ESMENA DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A PROGRAMES DE SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS EN DONA EN SITUACIÓ DE RISC O EXCLUSIÓ SOCIAL

Per Resolució de 2 6 de desembre 201 7 , de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives es...

Premi Literari de Narrativa de Dones 2018

Autores i obres guanyadores XVIII edició any 2017

Campanya 8 de març #VULLSERCOM

Enllaços relacionats ...

Publicació d'esmena de presentació de la sol·licitud a través de mitjans electrònics de les ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i hòmens i/o l'associacionisme de dones, a la Comunitat Valenciana,...

Publicació d'esmena de presentació de la sol·licitud a través de mitjans electrònics de les ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones...

Guia per a un ús no sexista del llenguatge

Dirigida al personal de l'Administració amb un doble fi

Guia per a l''elaboració de plans municipals d'igualtat d'oportunitats entre hòmens i dones

Ferramenta pe ajudar a Entitats i Corporacions locals en la elaboració de Plans ...

Guia per a l'obtenció del visat

NORMATIVA VIGENT La Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Hòmens, pretén establir una sèrie de mesures i garanties a la Comunitat Valenciana, dirigides a...