PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE DONES I HÒMENS 2011-2014

 

El Consell va aprovar en el ple del 2 de desembre de 2011 el IV Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre  Dones i Hòmes 2011-2014 amb la finalitat d'assolir una societat més justa, cohesionada i igualitària per a totes les persones de nostra Comunitat.

Aquest compromís cuatrienal recollia la planificació de les actuacions transversals per a canalitzar els recursos cap a l'aplicació de la perspectiva de gènere i obliga als poders públics a engegar polítiques orientades a superar la discriminació i a garantir la igualtat.

Les àrees d'Actuació que contenia el pla són:

  • Àrea 1: Transversalitat de gènere en les polítiques públiques.
  • Àrea 2: Dona i presa de decisions.
  • Àrea 3: Imatge, mitjans de comunicació i TIC.
  • Àrea 4: Educació, cultura i esport.
  • Àrea 5: Ocupació, formació i economia social.
  • Àrea 6: Salut.
  • Àrea 7: Atenció a la diversitat i inclusió social.
  • Àrea 8: Paarticipació i cooperació.   

 

Documents

Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre  Dones i Hòmes 2011-2014