Premi Diseny Cartells 8 de Març Dia Internacional de la Dona

El 8 de Març és símbol i referent de la lluita de les dones de tot el món per la igualtat de drets real i efectiva entre dones i hòmens.
 

La Generalitat, des de esta Direcció General, vol sumar-se a la celebració anual d'esta commemoració amb la promoció de diverses activitats, entre les quals es troba la convocatòria d'un concurs de disseny del cartell commemoratiu del Dia Internacional de la Dona.

 CONVOCATÒRIA 2016

Termini de presentació: Del 28 de gener de 2016 al 13 de febrer de 2016.

Participants:

Podràn participar les persones físiques, majors d'edat, residents a la Comunitat Valenciana, de forma individual o formant equip, es poden presentar tres dissenys com a màxim.

Condicions tècniques de les obres i presentació

 • Els cartells hauran de ser originals i inèdits.
 • Els treballs podran ser executats per mitjà de qualsevol tècnica o procediment, sempre que siga susceptible de reproducció per mitjans tècnics normals.
 • La dimensions seran necessàriament de 50x70 cm, en disposició vertical.
 • En els cartells i de forma visible haurà de figurar la llegenda "8 de març, Dia Internacional de la Dona", així com espai lliure suficient per a inserir els logotips oficials.
 • L'obres es presentaran sense firmar.
 • Els cartells es presentaran sense emmarcar, sobre un suport rígid de paper ploma de 3 o 5 mm, que facilite la seua exposició.
 • Cada una de les obres que es presenten anirà acompanyada d'una sol·licitud de participació, degudament omplida.
 • En la valoració de les obres presentades el jurat tindrà en compte:
  • El valor representatiu del Dia Internacional de la Dona.
  • La qualitat artística.
  • L'originalitat.

Premis

 • Es concedirà un primer premi de 2.000 euros i dos accèssits de 1.000 euros cada u.
 • Es podran concedir mencions especials, sense dotació econòmica, si la qualitat de les obres presentades i no premiades ho meresqueren, a consideració del jurat. 

 

CARTELLS GUANYADORS DEL PREMI EN LA SEUA XX EDICIÓ ANY 2016

El Jurat designat per valorar els treballs presentats a la XX edició del Premi de Disseny de Cartells commemoratius de la celebració del 8 de Març, Dia Internacional de la Dona, reunit el 29 de febrer de 2016, previ examen i valoració dels cartells presentats, va adoptar per unanimitat els següents acords:

Elegir com a guanyador del PRIMER PREMI el cartell titulat "Igualtat en la diversitat", l'autora del qual és Cristina Durán Costell.

Elegir, així mateix, com a guanyadors de cadascun dels ACCÈSSITS els següents cartells:

- "Des de la meua finestra", els autors del qual són Carlos Ruiz Herrero i Nacho Pérez Rubio.

- "Luchadoras y valientes", l'autor del qual és Francisco Vidal Forte.

 

Documents i enllaços relacionats: