Visualització de contingut web

Premi Jugant Som Iguals

PREMI JUGANT SOM IGUALS - CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ CONTRA EL SEXISME EN ELS JOGUETS

 

Els joguets són un instrument d'aprenentatge i socialització que contribuïx a la construcció de la identitat de les persones. Per això, és imprescindible que el seu ús aporte valors positius i igualitaris, que generen models de relació que eliminen estereotips de gènere i contribuïsquen al desenrotllament d'actituds de cooperació, respecte i igualtat entre xiquetes i xiquets.
A Espanya quasi la mitat de les vendes de joguets es concentren en les setmanes pròximes a les festivitats de Nadal i dels Reis Mags.
Per això, esta Direcció General, anticipant-se a estes dates i amb la finalitat de disposar de material audiovisual i realitzar una campanya que ajude a sensibilitzar la societat sobre la necessitat d'eliminar el sexisme en els joguets, ha organitzat esta convocatòria de premi.

 

CONVOCATÒRIA 2014

Termini de presentació
Des del 9 d'octubre de 2014 fins al 14 de novembre de 2014

Participants

Podran participar les persones físiques, majors d'edat, residents a la Comunitat Valenciana, de forma individual o formant equip.

Condicions tècniques de les obres i presentació
-  Les obres hauran de ser originals i inèdites.
- No podran reproduir imatges, textos o sons descarregats o extrets d'Internet que no siguen de l'autoria de les persones participants recaent únicament sobre aquestes la responsabilitat del contingut i de l'ús d'imatges, textos o sons que no siguen originals.
- Els treballs d'índole audiovisual hauran de ser realitzats en format digital per a la seua difusió a través de les xarxes socials i altres mitjans audiovisuals.
- Els formats a entregar poden ser: vídeo realitzat en imatge real, o bé en imatges fixes, fotomuntatge, animació, els quals podran contindre tant textos en valencià o en castellà, grafismes, com efectes de so i músiques.
- La duració de les obres no podrà ser superior a 30 segons.
- La grandària de l'arxiu no podrà excedir els 10 MB.
- Les obres s'identificaran pel seu títol. No han de figurar, en cap dels formats presentats, cap data identificativa dels participants en la creació d'estes.
- Les obres es presentaran en suport digital i en este no podrà figurar cap dada identificativa de la persona o persones soŀlicitants.
- Cada una de les obres que es presente anirà acompanyada d'una soŀlicitud de participació degudament omplida.
- Es valorarà la capacitat de l'obra per a transmetre un missatge de respecte i sensibilització en valors d'igualtat, la qualitat artística i creativa i l'originalitat.

Premis
Es concedirà un únic premi. No obstant això, es podran concedir mencions especials si la qualitat de les obres presentades i no premiades ho mereixen, a consideració del jurat.
El premi consistirà en una placa i/o un diploma acreditatiu, sense dotació econòmica.
L'obra premiada serà difosa a través de la pàgina web de la Conselleria, de les xarxes socials i altres mitjans audiovisuals, a fi d'aconseguir una ràpida difusió que permeta aconseguir el major segment de població possible per a conscienciar la ciutadania, en especial les persones adultes que adquirixen els joguets, sobre l'ús no sexista d'estos, en especial de cara a la campanya de Nadal i Reis 2014-2015
El jurat podrà proposar deixar desert el premi mitjançant un acord motivat.

 

GUANYADORES DEL PREMI EN LA SEUA I EDICIÓ ANY 2014

El Jurat designat per a valorar les obres presentades a la I edició del Premi "Jugant Som Iguals", reunit el 26 de novembre de 2015, previ examen i valoració dels treballss presentats, va adoptar per unanimitat els següents acords:

Elegir com a guanyadora del PREMI l'obra titulada "El joc ens fa lliures", les autores i autors de la qual són Mª José Gandía Tolsa, Desirée Sánchez Guerola,  Elizabeth Nadal Sisternes, Mª Elena Soriano Ferrero, Desamparados Vicent Palm, Martín Domenech Alcaraz y Darío Sancho Oltra.


Concedir una menció especial al treball titulat "¡Qué más da, si juntos podemos jugar!", les autores del qual són Raquel Parrondo Rueda, Cristina Parrondo Rueda y Mª Cristina Rueda Valero.

 

Documents i enllaços relacionats: