Premi Literari de Narrativa de Dones 2018

 

A fi de promoure i incentivar el paper de la dona en la societat i atenent a la històrica consideració cultural i social que ha situat el gènere femení en clar desavantatge, sobretot pel que fa a les seues oportunitats educacionals i laborals, esta Direcció General,  inclou en la seua programació anual una sèrie d'activitats, destacant entre estes la convocatòria d'un premi de narrativa per a fomentar i promoure l'escriptura i la literatura entre les dones a la Comunitat Valenciana i oferir una via d'expressió a la seua activitat creativa.

Des de l'any 2000 es vénen publicant les obres guanyadores i finalistes de cadascuna de les edicions sota el títol de "Las mujeres cuentan". Aquestes publicacions poden ser consultades en les Biblioteques Especialitzades en Dona de esta Direcció General.

 

CONVOCATÒRIA 2018

Termini de presentació

Des del 26 de desembre de 2017 fins al 16 de gener de 2018, ambdós inclosos.

Participants

Podrà participar qualsevol dona major d'edat i resident en la Comunitat Valenciana, que podrà presentar un màxim de dos obres.

Condicions tècniques de les obres i presentació

 • Les obres hauran de ser originals i inèdites en tota la seua extensió.
 • Els treballs podran estar escrits, indistintament, en valencià o en castellà.
 • Les obres es presentaran mecanografiades, amb lletra tipus Times New Roman o Arial de cos 12 i amb interlineat doble, impreses en paper format DIN A4 per una sola cara.
 • Els treballs tindran una extensió mínima de 4 pàgines i màxima de 12 pàgines.
 • El tema serà lliure.
 • Les obres hauran d'anar sense signar.
 • Cada relat que es presente s'entregarà en un sobre gran, en què s'indicarà únicament el seu títol i, en el cas que la seua autora pertanga a una associació de dones, figurarà també la paraula ASSOCIACIÓ. En el sobre s'inclouran 5 còpies, cada una d'estes precedida per una pàgina amb el títol i sense cap identificació de la seua autora, i que no serà tinguda en compte per al còmput de l'extensió del treball.
 • Cada obra que es presente anirà acompanyada d'una sol·licitud de participació, degudament omplida.
 • Es valorarà la qualitat literària, la coherència narrativa, la defensa de valors no discriminatoris ni sexistes i la ruptura
  d'estereotips masculins i femenins tradicionals.

Premis

Es concedirà un primer premi de 2.000 euros i dos accèssits de 1.000 euros cada un, subjectes a la retenció de l'IRPF.
Un dels accèssits recaurà necessàriament en l'obra d'una autora pertanyent a una associació de dones.
Es podran concedir mencions especials, sense dotació econòmica, si la qualitat de les obres presentades i no premiades ho mereixen, a consideració del jurat.
El jurat podrà proposar deixar desert qualsevol dels premis mitjançant un acord motivat, i no podrà recaure en la mateixa persona més d'un.

 

GUANYADORES DEL PREMI EN LA SEUA XVIII EDICIÓ ANY 2017

  

  El Jurat designat per a valorar les obres presentades a la XVIII edició del Premi de Narrativa de Dones, reunit el 29 de juny de 2017, previ examen i valoració dels 97 relats presentats, va adoptar per unanimitat els acords següents:

 

Triar com a guanyadora del primer premi l'obra titulada:

- "Calle Progreso 36, se vende", l'autora del qual és Alicia García Herrera.

 

Triar, així mateix, com a guanyadores dels accèssits les obres següents:

- "La niña del mar", l'autora del qual és Nieves Navarro Vidagany.

- "La mar d´essaouira", l'autora del qual és Elvira Cambrils Miralles.

 

 

Documents i enllaços relacionats: