Premis Construint Municipis Iguals en Oportunitats

Esta Direcció General, per a impulsar l'elaboració i implantació de plans d'igualtat en els municipis de la Comunitat Valenciana, està desenrotllant diverses iniciatives entre les quals destaca la convocatòria dels Premis Construint Municipis Iguals en Oportunitats.

CONVOCATÒRIA 2015

Termini de presentació

Des del 30 de decembre de 2014 fins el 29 de maig de 2015.

Participants

Podran participar tots els ajuntaments pertanyents a municipis de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana que hagen elaborat i implantat plans municipals d'igualtat d'oportunitats, quedant exclosos els que hagen resultat premiats en anteriors edicions, excepte si han aprovat un nou pla.

Premis

S'atorgaran dos premis, un en cada una de les categories següents:
        - Municipis de més de 10.000 habitants.
        - Municipis de fins a 10.000 habitants.
Es podran concedir mencions especials, si els plans presentats i no premiats ho meresqueren, a consideració del jurat.
Els premis consistiran en una placa i/o un diploma acreditatiu, sense dotació econòmica.
El jurat podrà proposar deixar desert qualsevol dels premis mitjançant un acord motivat.

 

GUANYADORS DELS PREMIS EN LA SEUA VII EDICIÓ ANY 2015

Amb data 23 de setembre de 2015, es va reunir el jurat responsable d'avaluar els plans municipals d'igualtat que van concórrer a la VII Edició dels Premis Construint Municipis Iguals en Oportunitats.

Després de l'examen dels plans presentats i procedir a la seua valoració, va acordar:

- Atorgar el premi corresponent a la categoria de municipis de fins a 10.000 habitants a l'Ajuntament d'Albaida.

- Atorgar el premi corresponent a la categoria de municipis de més de 10.000 habitants a l'Ajuntament de Torrent. 

 

Documents i enllaços relacionats: