Pensions assistencials (FAS)

Definició

Ajudes econòmiques individualitzades i de caràcter periòdic, a càrrec de l·A·assistència social, a persones majors de 65 anys en les ajudes per ancianitat i de 18 anys per a les de malaltia, i no tindre mitjans econòmics per a la subsistència.

Al juliol de 1992 van ser suprimides i estan a extingir al ser aprovades per la Llei 26/1990, de 20 de desembre, les pensions no contributives.

Normativa bàsica

  • Reial Decret 2.620/1981, de 24 de juliol, pel qual es regula la concessió d·A·Ajudes del Fons d·A·Assistència Social a Ancians i Malalts o Invàlids Incapacitats per al Treball. (BOE núm. 266, de 6/11/81).