Actualitat

Novetats

OBERTURA DEL PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA CONCORDE A LA IDENTITAT DE GÈNERE MANIFESTADA

En aplicació del que es disposa en la Disposició Final Tercera del DECRET 102/2018, de 27 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei...

REOBERTURA DEL PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE CANDIDATURES Al CONSELL CONSULTIU TRANS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Es publica la resolució del director general de l'Agència Valenciana d'Igualtat en la Diversitat per la qual s'acorda obrir un nou termini de deu dies,...

Pla de Formació de Serveis Socials, Famílies i Infància 2018

El Pla de Formació de la Direcció General de Serveis per a la Família i la Infància del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, pretén ser un...

Editor de continguts

T'interessa

Seguir a @GVAinclusio

Multimèdia

Roda de premsa del Ple de Consell

Enllaços