Novetats

JORNADA DE DEBAT Escolarització temprana i èxit escolar en la Població Gitana.

16 de novembre de 2017 La Direcció General de Serveis per a la Família i la Infància, del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, juntament amb la...

ANNEX II JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA D'IGUALTAT

RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen subvencions en matèria d'igualtat en la...

RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen subvencions en matèria d’igualtat en la diversitat.

Al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8073, de 29 de juny de 2017, s'ha publicat la RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2017, de la Vicepresidència i...

REQUERIMENT D'ESMENA DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT, PER A L'EXERCICI 2017

de les sol·licituts presentades a l'empar de la resolució de 23 de desembre, de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Politicas inclusives, per la qual es convoquen...

MODEL DE MEMÒRIA TÈCNICA O DESCRIPTIVA DE L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE

Les entitats subvencionades de conformitat amb la Resolució de 21 d'octubre de 2016, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives,...

Publicada la Resolució de 21 d'octubre de 2016 de resolució d'ajudes a projectes d'igualtat en la diversitat 2016 i d'establiment de termini de justificació de la bestreta

RESOLUCIÓ de 21 d'octubre de 2016, de la Vicepresidèn- cia i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen subvencions en matèria...

SELLO IMPUTACIÓN JUSTIFICACIÓN AYUDAS 2016

Modelo de sello de imputación para la justificación de ayudas 2016 (en caso de no tener timbre puede realizarse a mano) ...

ANEXO III JUSTIFICACIÓN AYUDAS IGUALDAD EN LA DIVERSIDAD

Anexo III Justificación Ayudas Igualdad en la Diversidad ...

AVÍS IMPORTANT

Publicada la relació d'entitats sol•licitants d'ajudes que han d'esmenar documentació, relativa a la convocatòria de subvencions en matèria d'igualtat en la diversitat 2016. Per...

AVÍS IMPORTANT

Per a facilitar el bon funcionament en relació amb la presentació de la sol·licitud telemàtica de subvencions en matèria d'Igualtat en la Diversitat, per a l'exercici 2016, es recomana ho...