Ley de infancia

Portada Infancia

TELÈFON D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA 116111

Novetats

Llistats d'assignació i tramitació

En este apartat publiquem els llistats actualitzats per mitjà dels que s'ordena l'assignació de famílies en les propostes d'adopció nacional amb consentiment dels progenitors i la...

Informació important per a sol·licitants d'adopció

En este apartat figuraran les novetats rellevants per a la tramitació de sol·licituds d'adopció. NOVETAT: Instrucció 9-16 Diferencia d'edadt entre adoptant i adoptat

Països d’adopció

Països d’adopció.

Servicis especialitzats d'atenció a menors en risc o amb mesures juríquiques de protecció i les seues families (SEAFI)

Servicis especialitzats d'atenció a menors en risc o amb mesures jurídiques de protecció i les seues families (SEAFI)

Telèfon d'Atenció a la Infància

La Línia d'Ajuda a la Infància, de la Comunitat Valenciana, número 116111, és un telèfon gratuït per al públic, que funciona ininterrompudament les 24 hores al dia tot l'any.