Portada Infancia

Novetats

Llistats d'assignació i tramitació

En este apartat publiquem els llistats actualitzats per mitjà dels que s'ordena l'assignació de famílies en les propostes d'adopció nacional amb consentiment dels progenitors i la...

Informació important per a sol·licitants d'adopció

En este apartat figuraran les novetats rellevants per a la tramitació de sol·licituds d'adopció. NOVETAT: Instrucció 9-16 Diferencia d'edadt entre adoptant i adoptat

Països d’adopció

Països d’adopció.

Servicis especialitzats d'atenció a menors en risc o amb mesures juríquiques de protecció i les seues families (SEAFI)

Servicis especialitzats d'atenció a menors en risc o amb mesures jurídiques de protecció i les seues families (SEAFI)

Telèfon d'Atenció a la Infància

El Telèfon del Menor de la Comunidat Valenciana, el 900 100 033, és un telèfon gratuït per al públic que funciona ininterrompudament les 24 hores al dia, tots els dies de l’any.