Novetats

NOU LOCAL CENTRE DONA DÉNIA

en Pl. Arxiduc Carles 3-pis 1

RESOLUCIÓ de 26 de desembre de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 les ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i...

  En el DOGV número 8204 de data 03.01.2018 s'ha publicat la Resolució de 26 de desembre de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual...

RESOLUCIÓ de 26 de desembre 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l’exercici 2018 les ajudes per al desenvolupament de programes de serveis socials especialitzats en dona...

  En el DOGV número 8204 de data 03.01.2018 s'ha publicat la Resolució de 26 de desembre 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives,...

Premi Literari de Narrativa de Dones 2018

Autores i obres guanyadores XVIII edició any 2017

PUBLICACIÓ DEL LLISTAT DE PUNTUACIONS DESPRÉS DE LES ENTREVISTES DE LES BEQUES CONVOCADES PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LES DONES I PER LA IGUALTAT DE GÈNERE 2017

  PUBLICACIÓ DEL LLISTAT DE PUNTUACIONS DESPRÉS DE LES ENTREVISTES DE LES BEQUES CONVOCADES PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE L'INSTITUT...

PUBLICADA EN DOGV LA CONVOCATÒRIA DE QUATRE BEQUES PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS

    En el DOGV del dia 6 d'octubre de 2017 s'ha publicat la resolució de 27 de setembre de 2017 de la Vicepresidència i Conselleria...

PUBLICADA EN EL DOGV LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE FOMENTEN LA IGUALTAT ENTRE DONES I HÒMENS I/O L'ASSOCIACIONISME DE DONES, A LA COMUNITAT VALENCIANA, EN L'EXERCICI 2017

En el DOGV del dia 10 d'agost de 2017 (núm. 8103) s'ha publicat la Resolució de 27 de juliol de 2017 de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es...

PUBLICADA EN DOGV LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES DE SERVICIS SOCIALS ESPECIALITZATS EN DONA EN SITUACIÓ DE RISC O EXCLUSIÓ SOCIAL.

En el DOGV del dia 13 de juliol de 2017 (número 8083) s'ha publicat RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria...

Guia per a un ús no sexista del llenguatge

Dirigida al personal de l'Administració amb un doble fi

Guia per a l''elaboració de plans municipals d'igualtat d'oportunitats entre hòmens i dones

Ferramenta pe ajudar a Entitats i Corporacions locals en la elaboració de Plans ...

Guia per a l'obtenció del visat

NORMATIVA VIGENT La Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Hòmens, pretén establir una sèrie de mesures i garanties a la Comunitat Valenciana, dirigides a...